ordforeroppropet-nyhetssak

Ordføreroppropet mot vindkraftutbygging på land oversendt regjeringa

På vegne av 111 ordførere  sendte Jan Kristensen, ordfører i […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

5. september 2020

Del:

På vegne av 111 ordførere  sendte Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal, 4. september 2020, et opprop om kommunal råderett i vindkraftutbygging til regjeringa ved Olje- og energiminister Tina Bru.

Kristensen skriver: «Det signerte oppropet viser en tydelig enighet blant kommunene (også tverrpolitisk) om at vindkraftutbyggingen på land, nå må gjennomføres etter kommunalt planverk, og styres gjennom plan- og bygningsloven, og ikke slik som i dag at konsesjonsbehandling og den videre prosess vedtas etter Energiloven.»

Flere ordførere støtter oppropet, men ønsker politisk behandling i forkant av signering. Nye kommuner som slutter seg til oppropet, blir ettersendt OED før Stortinget skal behandle Meld.St. 28.

Ordførerne på Vestlandet og Sørlandet er tydelige, mens oppslutninga blant ordførerne i Rogaland og nordnorske kommuner er svært lav. Agder topper lista med 64% av ordførerne, mens i Troms og Finnmark er det kun 15% som stiller seg bak oppropet. Ordførerne Oslo og Viken er i særstilling lite interesserte.

Fylkesvis oversikt over ordførere bak oppropet pr. 4.9.2020. Prosentandel i ()

Agder 16 av 25  (64)
Møre og Romsdal 16 av 26 (61)
Vestland 23 av 43 (53)
Vestfold og Telemark 8 av 23 (35)
Trøndelag 10 av 38 (26)
Innlandet 12 av 46 (26)
Nordland 10 av 41 (24)
Rogaland 4 av 23 (17)
Troms og Finnmark 6 av 39 (15)
Viken 6 av 51 (12)
Oslo 0 av 1 (0)

Se hvilke kommuner (ordførere) som har signert oppropet pr. 4.9.2020 her.

Nye innlegg