Ordføreroppropet

Ordføreroppropet mot vindkraftutbygging på land oversendt regjeringa

På vegne av 111 ordførere  sendte Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal, 4. september 2020, et opprop om kommunal råderett i vindkraftutbygging til regjeringa ved Olje- og energiminister Tina Bru. Kristensen skriver: «Det signerte oppropet viser en tydelig enighet blant kommunene (også tverrpolitisk) om at vindkraftutbyggingen på land, nå må gjennomføres etter kommunalt planverk, og styres gjennom plan- og bygningsloven, og ikke slik som i dag at konsesjonsbehandling og den videre prosess vedtas etter Energiloven.»

Flere ordførere støtter oppropet, men ønsker politisk behandling i forkant av signering. Nye kommuner som slutter seg til oppropet, blir ettersendt OED før Stortinget skal behandle Meld.St. 28.

Ordførerne på Vestlandet og Sørlandet er tydelige, mens oppslutninga blant ordførerne i Rogaland og nordnorske kommuner er svært lav. Agder topper lista med 64% av ordførerne, mens i Troms og Finnmark er det kun 15% som stiller seg bak oppropet. Ordførerne Oslo og Viken er i særstilling lite interesserte.

Oppropet:

Att: Ordførere/ fylkesordførere/ fylkesmenn

Krav om at videre planlegging av vindkraftprosjekt på land i våre kommuner nå må stoppes, og ber om at konsesjoner nå avslås som følge av lokale vedtak om klart NEI til vindkraftutbygging på land i våres kommuner.

Samtlige kommuner som her er listet opp, ber nå statsråden legge vekt på de lokalpolitiske vedtakene som kommuner har fattet MOT vindkraftutbygging på land i egen kommune. KS – landsting vedtok enstemmig at Vindkraftutbygging må være avklart gjennom kommuneplan, og at reglene i plan- og bygningsloven for arealplanlegging må følges.

Det bekreftes med dette at ingen av kommunene her ønsker vindkraft på land i sine områder, uten at dette er ønskelig fra kommunenes side i form av områder som er avsatt til dette formålet i gjennom eget planverk (kommuneplan), og at lokaldemokratiet får en avgjørende bestemmelse i form av lokale vedtak.

Til tross for lokale politiske vedtak, erfarer vi at utbyggere fremdeles holder på med sine posisjoneringer og arbeide for å etablere vindkraftprosjekt innenfor våre kommunegrenser. Flere kommuner opplever at selskap fremdeles sender melding til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om planer for vindkraftverk på land i ulike områder.

Ingen av oss ønsker ny aktivitet fra vindkraftutbyggere i våre kommuner, før dette er avklart gjennom kommuneplanens arealdel. Vi ber derfor om at våre demokratisk fattede vedtak blir respektert, og at disse legges til grunn for videre forvaltning av vindkraftsaker i våre områder/kommuner.

Vi krever derfor at statsråden umiddelbart griper inn og stopper all videre planlegging av nye vindkraftprosjekt i våre områder/kommuner som ikke gjennom eget planverk er avsatt til dette formålet.

I forkant av Stortingets behandling av St. meldingen for vindkraft, ber vi derfor om en snarlig tilbakemelding på om statsråden vil ta kommunenes krav til følge, og ser derfor frem til en ryddig og respektfull oppfølging av våre krav.

Med vennlig hilsen

Ordførerne i –

 

Fylkesvis oversikt over ordførere bak oppropet med partitilhørighet

Oppdatert pr. 4.9.2020

AGDER

Bykle: Jon Rolf Næss (Ap)
Bygland: Sigbjørn Åge Fossdal (Ap)
Evje og Hornes: Svein Arne Haugen (Ap)
Farsund: Arnt Abrahamsen (Ap)
Flekkefjord: Torbjørn Klungland (Frp)
Froland: Ove Gundersen (Krf)
Hægebostad: Margrethe Handeland (Sp)
Iveland: Gro Anita Mykjåland (Sp)
Kristiansand: Jan Oddvar Skisland (Ap)
Kvinesdal: Per Sverre Kvinlaug (KrF)
Lindesnes: Even Tronstad Sagebakken (Ap)
Lyngdal: Jan Kristensen (H)
Sirdal: Johnny Liland (Ap)
Valle: Steinar Kyrvestad (Ap)
Vennesla: Nils Olav Larsen (Krf)
Åseral: Inger Lise Lund Stulien (Ap)

INNLANDET

Alvdal: Mona Murud (Sp)
Dovre: Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap)
Engerdal: Line Storsnes (Sp)
Folldal: Kristin Langtjernet (Ap)
Os: Runa Finborud (Sp)
Rendalen: Linda Døsen (Ap)
Sjåk: Edel Kveen (Sp)
Stor-Elvdal:  Even Moen (Sp)
Tolga: Bjørnar Tollan Jordet (Sv)
Trysil: Erik Sletten (Sp)
Tynset: Merete Myhre Moen (Sp)
Vågå: Harald Sve Bjørndal (Bygdelista)

MØRE OG ROMSDAL

Aure: Hanne-Berit Brekken (Ap)
Averøy: Ingrid Ovidie Rangønes (Ap)
Fjord: Eva Hove (Ap)
Giske: Harry Valderhaug (Krf)
Gjemnes: Knut Sjømæling (Sp)
Hareid: Bernt Brandal (AN)
Herøy M-R: Bjørn Prytz (Ap)
Hustadvika: Tove Henøen (Sp)
Kristiansund: Kjell Neergaard (Ap)
Sande M-R: Olav Myklebust (Sp)
Surnadal: Margrethe Svinvik (Sp)
Sykkylven: Odd Jostein Drotninghaug (Sp)
Tingvoll: Ingrid Waagen (Sp)
Ulstein: Knut Erik Engh (Frp)
Vanylven: Lena Landsverk Sande (V)
Volda: Sølvi Dimmen (Sp)

NORDLAND

Beiarn: Monika Sande (Sp)
Bindal: Britt Helstad (Ap)
Brønnøy: Eilif Kristian Trælnes (Sp)
Grane: Ellen Schjølberg (Sp)
Hamarøy: Britt Kristoffersen (Sp)
Hattfjelldal: Harald Lie (Sp)
Lødingen: Hugo Jacobsen (Ap)
Nesna: Hanne Davidsen (Ap)
Rødøy: Inger Monsen (Ap)
Vevelstad: Torhild Haugann (Samlingslista)

ROGALAND

Hjelmeland: Bjørn Laugaland (Sp)
Karmøy: Jarle Nilsen (Ap)
Sandnes: Stanley Virak (Ap)
Tysvær: Sigmund Lier (Ap)

TROMS OG FINNMARK

Gratangen: Anita Karlsen (Sp)
Karasjok: Svein Atle Somby (Ap)
Kautokeino: Hans Isak Olsen (AN)
Nordkapp: Jan Olsen (Sv)
Salangen: Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp)
Sør-Varanger: Pål Kasper Gabrielsen (Sv)

TRØNDELAG

Frøya: Kristin Strømskag (H)
Heim: Odd Jarle Svanem (Sp)
Holtålen: Arve Hitterdal (AN)
Levanger: Anita Ravlo Sand (Sp)
Malvik: Trond Hoseth (Ap)
Melhus: Jorid Oliv Jagtøyen (Sp)
Rindal: Vibeke Langli (Sp)
Røros: Isak V. Busch (Ap)
Snåsa: Arnt Einar Bardal (Sp)
Verdal: Pål Sverre Fikse (Sp)

VESTFOLD OG TELEMARK

Drangedal: Tor Peder Lohne (Sp)
Hjartdal: Bengt Halvard Odden (Ap)
Horten: Are Karlsen (Ap)
Kragerø: Grunde Wegar Knudsen (Sp)
Midt-Telemark: Siri Blichfeldt Dyrland (Sp)
Notodden: Gry Fuglestveit (Ap)
Skien: Hedda Foss Five (Ap)
Tinn: Steinar Bergsland (H)

VESTLAND

Alver: Sara Hamre Sekkingstad (Sp)
Aurland: Trygve Skjerdal (Sp)
Austrheim: Per Lerøy (Ap)
Bjørnefjorden: Trine Lindborg (Ap)
Bremanger: Anne Kristin Førde (Ap)
Etne: Mette Heidi B. Ekrheim (Sp)
Fjaler: Kjetil Høgseth Felde (Sp)
Gulen: Hallvard Oppedal (Sp)
Hyllestad: Kjell Eide (Ap)
Høyanger: Petter Sortland (Ap)
Kinn: Ola Teigen (Ap)
Kvinnherad: Hans Inge Myrvold (Sp)
Masfjorden: Karstein Totland (H)
Modalen: Kjetil Eikefet (Samlingslista)
Samnanger: Knut Harald Frøland (AN)
Stad: Alfred Bjørlo (V)
Stord: Gaute Straume Epland (Ap)
Sveio: Linn Therese Erva (Ap)
Tysnes: Kåre Martin Kleppe (H)
Ulvik: Hans Petter Thorbjørnsen (Ap)
Vaksdal: Hege Eide Vik (Sp)
Voss: Hans-Erik Ringkjøb (Ap)
Årdal: Hilmar Høl (Ap)

VIKEN

Gjerdrum: Anders Østensen (Ap)
Halden: Anne-Kari Holm (Sp)
Indre Østfold: Saxe Frøshaug (Sp)
Jevnaker: Morten Lafton (Ap)
Nordre Follo: Hanne Opdan (Ap)
Ål: Solveig Vestenfor (Ap)