Torstein Appfjell, Ole Henrik Kappfjell
TV2 filmer Øyfjellet

Øyfjellet: Motvind Norge og Jillen Njaarke på TV2

Av styreleder Eivind Salen Det er en uke vi var […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

4. november 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Det er en uke vi var på TV2 og tre uker siden vi var på Mosjøen og spilte innslaget inn. Anledningen var at 11 oktober 2021 dømte et enstemmig storkammer i Høyesterett vindkraftkonsesjonene på Roan og Storheia på Fosen for ugyldige, og vi så straks at dette må få betydning også for konsesjonen på Øyfjellet. Norske energimyndigheter har krenket samiske menneskerettigheter til å utøve sin tradisjonelle urfolksnæring med reindrifta, det er en skandale at det måtte helt opp til en høyesterettsdom for å få dem til å skjønne det.

Samme skandale må ikke gjentas på Øyfjellet. Anleggsarbeidene må stanse nå, og det påbegynte anlegget må demonteres og fraktes ut av fjellene igjen.

TV2 var med oss, og laget en omfattende sak. Ut dagen i dag er det mulighet for å se innslaget som gikk på TV2 Nyhetssendingen 28.10.21 klokken 2100, og flere ganger på TV2 nyhetskanalen.

Motvind Norge var til stede med styreleder Eivind Salen, styremedlem Torbjørn Lindseth og tidligere Daglig Leder og ellers vår faste jurist, Anne Baardvik. Fra reindrifta møtte leder Torstein Appfjell og Ole Henrik Kappfjell. Motvind Øyfjellet stilte med Tor Lasse Evensen.

Etter opptakene i fjellet, reiste vi ned til Mosjøen sentrum og hadde møte i kulturkafeen der. Der ble strategien lagt, for hvordan vi skulle gå frem for å få virkning av Fosen-dommen raskest mulig også på Øyfjellet, før ytterligere skade skjer.

Motvind Norge, Motvind Øyfjellet og Jillen Njaarke
Motvind Norge, Motvind Øyfjellet og reinbeitedistriktet Jillen Njaarke i møte på kulturkafeen, Mosjøen.

Det er sært hvis også denne regjeringen vil vente mens også saken med Øyfjellet går gjennom hele rettssystemet opp til Høyesterett, før de skjønner at menneskerettigheter står høyere enn en konsesjon for vindkraft.

Særlig når det er overskuddskraft vi ikke trenger, plassert midt i sørsamiske vinterbeiter og flyttelei og kalvingsland for dyra, midt i inngrepsfri natur og villmarkspregede områder, akkurat der de minst av alt hører hjemme.

Les også vårt brev til Energi og miljøkomiteen og vår gjennomgang av Fosen-saken i forrige ukerapport. Denne lovløse rettstilstanden i norsk arealforvaltning og energipolitikk må opphøre – snarest.

Nye innlegg