oyfjellet-galleri-8

«Øyfjellet skaper verdier, men ikke for fellesskapet»

Per Witalisson, administrende direktør i Eolus og Ørjan Thorstensen Rosvold, byggprosjektleder for Øyfjellet vindkraftverk, skriver i Helgelendingen 8. juni under tittelen: «Øyfjellet skaper store verdier for fellesskapet». Det er nok riktig at Øyfjellet skaper store verdier, men det er for Eolus og eieren, det tyske investeringsselskapet Aquila Capital.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

10. juni 2020

Del:

Av: Hogne Hongset

Per Witalisson, administrende direktør i Eolus og Ørjan Thorstensen Rosvold, byggprosjektleder for Øyfjellet vindkraftverk, skriver i Helgelendingen 8. juni under tittelen: «Øyfjellet skaper store verdier for fellesskapet». Det er nok riktig at Øyfjellet skaper store verdier, men det er for Eolus og eieren, det tyske investeringsselskapet Aquila Capital. Det som vil tilfalle «fellesskapet», er det som gjerne kalles «smuler fra de rikes bord». Og de smulene, som Witalisson og Thorstensen Rosvold kaller «store verdier for fellesskapet», står ikke i noe som helst forhold til de negative konsekvensene av vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. De konsekvensene er som kjent en blodig rasering av natur i en skala som få har sett tidligere i landet vårt, samt at næringsgrunnlaget for reindrift i området blir ødelagt.

De to skribentene må ha stått langt fram i køen da frekkhetens nådegave ble utdelt, når de får seg til å skrive følgende: «Hele hensikten med vindparken er å produsere rimelig, grønn strøm til kraftkrevende lokal industri.» (Det er nesten så en kan se glorien over hodene på skribentene!) Og de glade skribenter begrunner påstanden sin med dette: «All strøm fra Øyfjellet vil bli kjøpt av hjørnesteinsbedriften Alcoa i minst de neste 15 årene.»

De som har et minimum av kunnskap om aluminiumsproduksjon, vet for det første at ustabil vindkraft er totalt uegnet som energi for enhver industriproduksjon. Så Alcoa må hente stabil vannkraft til sin produksjon, og vindkraften blir «byttet inn» via nettet. Men hvorfor kjøper så Alcoa vindkraft de ikke kan bruke? Det er god tilgang på vannkraft i Mosjøen. Ganske enkelt fordi vannkraftprodusentene, som f.eks Helgeland Kraft, tydeligvis ikke vil gi Alcoa tilsvarende langsiktige avtaler som de kan få hos Eolus. Dette trolig fordi vannkraftprodusenten vil sitte «på gjerdet» og vente på den prisstigningen alle regner med at de nye strømkablene til Tyskland og England skal utløse. Det har ikke Eolus tid til å vente på.

Så i realiteten må vannkraftprodusentene på Helgeland ta en stor del av ansvaret for at Øyfjellet blir rasert. Helgeland Kraft er en kraftprodusent med en stolt historie. Den historien er ikke fullt så stolt lenger! Selskapet eies 100 % av 16 kommuner på Helgeland, med Rana (26,8%) og Vefsn (18,3%) som største eiere. Men høyst trolig har ingen av kommunene sagt noe som helst om hva Helgeland Kraft har gjort eller ikke gjort i denne saken. Helgeland Kraft er nok like direktørstyrt og tilsvarende lite eierstyrt som de fleste andre kraftselskaper i landet.

Hvorfor gir så Eolus den beste prisavtalen til Alcoa? Har direktør Witalisson spesiell velvilje og stor omsorg for Vefsn og Alcoa? Glem det! Svaret er nok et helt annet: Herr Witalisson var nødt til å lande en avtale om langsiktig salg av produksjonen for å få en investor som Aquila Capital til å finansiere Øyfjell-utbyggingen! Uten det var det ikke blitt noen Øyfjell-utbygging. Og samtidig sikret det tyske investeringsselskapet seg en avtale som er bedre enn å plassere penger i et europeisk kapitalmarked med negative renter. Vi husker Gros ord: Alt henger sammen med alt!

Til slutt: Norge har overskudd av vannkraft, og Nordland fylke er det fylket som har det største overskuddet. Dette betyr generelt at ny vindkraft i Norge fører til økt krafteksport, noe Øyfjell-produksjonen også vil ha som konsekvens. Dette benekter de to skribentene slik: «Senest i dekningen av demonstrasjonene nå, har det flere ganger blitt hevdet at dette er overflødig produksjon som vil bli eksportert til utlandet. Det er feil generelt, men det er åpenbart ekstra misvisende for Øyfjellet. Faktisk er kraftoverføringen til vindparken, inkludert bryteren i Marka transformatorstasjon, eid og bekostet i sin helhet av prosjektet.»

Denne begrunnelsen syns jeg fortjener å bli lest av mange. Gjerne flere ganger! Av mange tøvete formuleringer og begrunnelser jeg har lest, slår denne det meste! Alt faktisk! Og hvorfor skal vi egentlig bygge ned norsk urørt natur for å øke eksporten av strøm? For eksempel til Tyskland,- et land som denne måneden åpner et nytt kullkraftverk med en kapasitet på ca 7 Øyfjell-utbygginger!

Øyfjellet skaper store verdier for fellesskapet

Nye innlegg