oyfjellmotet

Øyfjellmøtet

Øyfjellmøtet i Mosjøen der samiske organisasjoner og naturvernorganisasjoner møttes, var en kraftprestasjon, stelt i stand av Runar Balto Myrnes og Tor Lasse Evensen.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

28. juni 2020

Del:

Foran fra venster:Kari M Andersen, Naturvernforbundet, Therese Hugstmyr Woie, Natur og ungdom, Runar Myrnes Balto, NSR, Torstein Appfjell, Jillen Njaarke rbd, Betty Kappfjell, Bjørn Økern. Midtre fra venstre: Gaebpien Egon, Gry Orfei Solbraa, Den norske kirke, Ellinor Marita Jåma, NRL, Beaska Niillas, Samerådet, Ada Einmo Jurgensen, Maadtoej sijte. Bak fra venstre: Tor-Amund Røsberg, Motvind Norge, Geir Jørgensen, Naturvernforbundet, Torbjørn Lindset og Anne Baardvik, Motvind Norge

Øyfjellmøtet i Mosjøen der samiske organisasjoner og naturvernorganisasjoner møttes, var en kraftprestasjon, stelt i stand av Runar Balto Myrnes og Tor Lasse Evensen.

Motvind Norge stilte og støttet, og lanserte straks etter møtet en felles spleis med reinbeitedistriktet Jillen Njaarke, for å kunne gå til midlertidig forføyning i morgen.

Møtet samlet seg bak en felles uttalelse. 

Ut fra flere brudd på konsesjonsvilkårene og feil og mangler i konsesjonen forventer organisasjonene at Øyfjellet Wind AS fratas konsesjonen til å bygge Øyfjellet vindkraftverk.
Reindriftsområder skal ikke gjøres om til vindkraftverk!

Les hele uttalelsen her

Se program og deltakerliste her