På talerstolen

Maja Kristine Jåma

Vindkraftkonferansen i Alta 

Siri Fjeseth

Appell på Eidsvolls plass 3.9.2020

Hans Anton Grønskag

Bernt Brandal, ordfører i Hareid kommune

Innlegg fra Bernt Brandal på hastekonferansen 15. juni 2020 i Oslo.

Hans Magnus Thunestvedt, Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP)

TLP’s formannskapsmedlem Hans Magnus Thunestvedt som fremmet endringsforslaget som ble vedtatt og dermed kastet vindkraftselskapet Njordr på hodet ut av ordførerens kontor. Den opprinnelige innstillingen til kommunestyremøtet den 18.06.2020 var fremmet av Høyres Jonas Nymo i formannskapet uka før; “Porsanger kommune ønsker ikke igangsetting av konsekvensutredning av vindkraft i Porsanger”.

Sigmund Lier, ordfører i Tysvær kommune

Temakveld i Tysværtunet