oyfjellet-eivind-salen

Pantsetting av Øyfjellet

Her står jeg på Øyfjellet, sommeren 2020. Bak meg er Vesterfjella, de syv søstre og Helgelandskysten. Bak meg er kalvingslandet til det sørsamiske reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke. Bak meg er områder som har fått ligge urørt og vilt i uminnelige tider.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

17. september 2020

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Her står jeg på Øyfjellet, sommeren 2020. Bak meg er Vesterfjella, de syv søstre og Helgelandskysten. Bak meg er kalvingslandet til det sørsamiske reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke. Bak meg er områder som har fått ligge urørt og vilt i uminnelige tider.

Og et område norske energimyndigheter har utstyrt med en vindkraftkonsesjon. Den konsesjonen er delt ut gratis, og tilhører nå svenske Eolus, som har solgt den videre til tyske Aquila Capital. Beløpet er hemmelig, men vi har funnet ut at summen er 300 millioner kroner.

Allerede kan alle gode mennesker reagere, hvordan kan samisk reindriftsland plutselig få en verdi på 300 millioner kroner? De pengene tilfaller ikke reinbeitedistriktet, de tilfaller ingen, utenom svenske Eolus og de andre som nyter godt at disse verdiene er gitt bort av den norske stat, aldeles gratis.

Ja, og med subsidier og skattefordeler på kjøpet, betalt av det norske fellesskapet.

Sørsamene, som eier landet, har ikke fått et ord med i laget. De har fått uttale seg, men deres uttalelse er ignorert. De går nå til retten for å få utbyggingen stoppet, og får til dette hjelp av Motvind Norge og det norske folk. Vi tar regningen, vi står ved deres side.

De 300 millionene anlegget er solgt for, er visst bagateller i den store sammenhengen. For nå kommer det frem at grunnen er pantsatt, til nederlandske Rabobank, for 312 millioner euro. Det er over ti ganger mer. Cirka 3,3 milliarder kroner.

Pussig nok er dette ganske det samme som børsverdien til Eolus. Morselskapet. Tiltakshaver, Øyfjellet Wind AS, hadde i 2019 registrerte eiendeler på 72 027 kr, i følge regnskapet lagt ut på proff.no. Så hvordan og hvorfor kan de få pantsatt til disse verdiene?

Hele børsverdien til morselskapet. Førtisekstusen ganger egenkapitalen til tiltakshaver, Øyfjellet Wind AS.

De har nå søkt om utsettelse for iverksettelse, fra 31.12.2021, til 01.09.2022. Det er oppsiktsvekkende, all den tid NVE har sendt ut brev av november 2019 om at ingen vil få en slik utsettelse, og Stortinget har forsterket dette brevet ved enstemmig å vedta at Regjeringen ikke skal gi noen slik utsettelse.

Stor er derfor forundringen at utbygger fortsetter å bygge, ødeleggelsene av fjellet fortsetter, og Regjeringen med ansvarlig statsråd står rådville som om dette ikke skjer. Utbygge må jo få en klokkeklar beskjed at om de ikke når fristen, så er det de som står økonomisk ansvarlig. De har startet utbyggingen på egen risiko. Brevet fra NVE om at ingen skulle få utsettelse ble sendt ut før utbyggingen var kommet ordentlig i gang. En seriøs og profesjonell aktør ville vært klar over risikoen, og tatt en rasjonell avgjørelse.

Likevel bygger de. Og fortsetter å bygge. Tross alle hindringer som blir lagt i veien. Begjæring om midlertidig forføyning. Klage til FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter. I tillegg har de en dårlig sak når det gjelder naturmangfold, 1 dag på å undersøke 55 km2 går ikke. Og de har brukt statlig arealplan på en måte som ikke er i henhold til intensjonen med loven. For å nevne bare noen få, av svært mange sterke argument mot denne utbyggingen.

Regjeringen med partiene Høyre, Venstre og KRF må nå komme på banen og forklare ordentlig hva dette her er for noe. De er varslet så mange ganger, at det nå er uansvarlig ikke å ta grep.

Et enkelt spørsmål har med dette med pantsettelsen å gjøre. Sånn vi forstår det, er det rettigheten til å drive vindkraftanlegg på grunnen som er pantsatt, det er det som representerer verdien. Hvis ikke ville arealene aldri være verdsatt så høyt som 3,3 milliarder kroner. Ja, hva hvis anlegget ikke blir realisert? Hvem har da ansvaret for å få pantet utløst? Tiltakshaver har verdier for under hundre tusen, de har ikke midlene. Morselskapet Eolus må blåse hele børsverdien sin på å løse pantet ut.

Tiltaket har også forpliktelser til Alcoa, som har kjøpt kraften for 15 år fremover, og til Aquila, som har kjøpt konsesjonen.

Har regjeringen med partiene Høyre, Venstre og KRF bare stått med lukkede øyne, og sett dette skje? Står de fortsatt med lukkede øyne, og håper det skal gå over?

Stortinget må da inn og ta det ansvaret Regjeringen og regjeringspartiene ikke tør ta. Denne forbrytelsen blir ikke mindre av å la den fortsette. Finanskrisen fra et tiår tilbake ble så stor som den ble, fordi en usunn kultur og usunn praksis fikk lov til å vokse seg absurd stor, før den ikke ble løst av at ansvarlige tok grep, men at systemet kollapset.

Her er det ikke bare pengeverdier som står på spill. Men også naturmangfold, urfolks rettigheter og tilliten til systemet og demokratiet. Det er for mye å miste. Her trengs Motvind.

Nye innlegg