Regjeringen foreslo i desember å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra nyttår, men planene er nå lagt på is. Grafisk design: Motvind Norge

Planlagt grunnrenteskatt på vindkraft utsettes 

Etter påtrykk fra aktører i vindindustrien, velger regjeringen å utsette […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

21. mai 2023

Del:

Etter påtrykk fra aktører i vindindustrien, velger regjeringen å utsette den planlagte grunnrenteskatten på vindkraft.  

Forslaget om å innføre grunnrenteskatt på vindkraft ble lagt ut på offentlig høring 16. desember 2023, som ledd i en større skattepakke. Det ble anslått at grunnrenteskatten ville kunne gi inntekter på 2, 5 milliarder kroner som skulle fordeles likt mellom Staten og vindkraftkommunene. Like raskt og uventet som planen ble offentliggjort, er den nå lagt på is. Noe av det som fikk vindkraftaktører til å steile, var at skatten ble planlagt innført på både nye og eksisterende anlegg. Flere reagerte også på at skatten skulle innføres allerede fra 1. januar 2023, som var tidligere enn høringsfristen.   

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum skriver i en pressemelding om saken at både det nasjonale fellesskapet og lokalsamfunnene som gir av sine arealer til vindindustrien «bør få en rettferdig del av verdier skapt fra våre felles naturressurser». Imidlertid har regjeringen kommet til at høringsinnspill og lovregler må vurderes «nøye før et forslag kan fremmes for Stortinget». Regjeringen planlegger nå å innføre grunnrente på vindkraft fra 2024. Imidlertid vil man allerede i 2023 innføre en produksjonsavgift på 2 øre per kWh for vindkraft.  

Åslaug Haga, som leder Fornybar Norge-sjef, var en av flere aktører i vindkraftbransjen som protesterte da grunnrenteforslaget ble lagt frem. Til Nettavisen sier hun at regjeringens skatteforslag «i verste fall føre til at vindkraftverk går konkurs». Haga frykter at grunnrente på vindkraft vil skremme «sårt trengte investorer fra Norge». Videre hevder hun at grunnrenteskatten vil gjøre det «umulig å få bygget ut de 40 TWh med ny kraftproduksjon som Energikommisjonen sier vi trenger». Hvis hun har rett, er det naturligvis gode nyheter sett med Motvind Norges øyne.  


Nye innlegg