Motvind Norges frivillige fortsetter aksjonen på Fosen, i solidaritet med samiske reindriftsutøvere. Foto: Privat

Politiaksjon til støtte for ulovlig drift på Roan

Engasjerte Motvind Norge-medlemmer som i dagevis har demonstrert for at […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

29. juni 2023

Del:

Engasjerte Motvind Norge-medlemmer som i dagevis har demonstrert for at Fosen-dommen skal følges opp, ble i dag fjernet med makt av politiet.

Politiet valgte i dag morges klokken 06:15 å fjerne fire medlemmer av Motvind Norge som blokkerte den ene av veiene inn til Roan vindkraftverk. To av disse blir nå anmeldt for å ha nektet å etterkomme et pålegg fra politiet, forteller politistasjonssjef Hallgeir Stjern til NTB. Motvind Norges styreleder John Fiskvik er imidlertid tydelig på at det her dreier seg om en lovlig aksjon rettet mot ulovlig aktivitet. Det Motvind Norges medlemmer gjør på Fosen har derfor ingenting med sivil ulydighet å gjøre. «Til Roan-anlegget er det to veier opp, og vi har hatt folk og banner ved begge. Nå har politiet hjulpet Roan vind ved at de har ryddet og sluppet inn tre biler i anlegget. Vi ser det som svært interessant at politiet mener det er lovlig drift i dette anlegget som høyesterett har dømt til å ikke ha gyldig konsesjon», skriver Kari Merete Andersen på Facebook.

Anita Haukås Oppegård, som er styreleder i Motvind Vest, ble fjernet med makt av politiet. Film: Ragnhild Flem

Frivillige i Motvind Norge har blokkert det lovstridige vindkraftanlegget siden mandag, i solidaritet med reindriftssamene på Fosen. Da politiet valgte å gripe inn, var det etter ønske fra det private selskapet Aneo, som har ansvar for driften av vindkraftanlegget. «Aneo eies av TrønderEnergi, sammen med investeringsfondet HitecVision. Dermed får kommunalt og offentlig eide TrønderEnergi nok en ripe i lakken etter vindkraftfesten i Trøndelag. Det blir neppe den siste!» kommenterer Eivind Mauland.

 

Vi ser det som svært interessant at politiet mener det er lovlig drift i dette anlegget som høyesterett har dømt til å ikke ha gyldig konsesjon

Hensynet til forsyningssikkerhet var politiets begrunnelse for å gripe inn dag, men vi har ingen forsyningskrise når det gjelder kraft i Norge. Tvert imot er vi storeksportører av kraft. Vi eksporterer mye mer enn det Roan vindkraftverk produserer. «Når ble det legitimt å begrunne menneskerettighetsbrudd med forsyningssikkerhet? Når ble det lovlig å drifte et energiproduksjonsanlegg som bygger på et ugyldig konsesjonsvedtak?» spør Eivind Salen.

Høyesterett konkluderte 11. oktober 2021 med at Roan vindkraftverk og Storheia vindkraftverk mangler gyldige konsesjoner. Industrianleggene truer sørsamisk kultur på en måte som strider mot menneskerettighetene. Av dommen fremgår det tydelig at hensynet til hensynet til myndighetenes såkalte «grønne skifte» ikke kan brukes som argument for å overkjøre urfolks rettigheter, som ifølge lovverket skal være absolutte. Motvind Norges frivillige fortsetter derfor aksjonen på Fosen.

 

Industrianleggene truer sørsamisk kultur på en måte som strider mot menneskerettighetene.

Slik så det ut på området etter dagens politiaksjon. Banneret ble liggende i en krøll på bakken, men det var snart oppe igjen. Foto: Privat