Torbjørn Lindseth og innsatslederen for politiet 4. juli 2023. Foto: Motvind Norge

Politiet i Trøndelag har valgt feil side

Politiet i Trøndelag beskytter ikke de samiske reineierne som vant […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

12. juli 2023

Del:

Politiet i Trøndelag beskytter ikke de samiske reineierne som vant i Høyesterett, men prioriterer heller å bistå vindkraftaktørene på Fosen.

Tekst: Kari Merete Andersen

Før klokken seks om morgenen 4. juli kom fire politibiler og 25 anleggsbiler av diverse størrelser og åpna bommen til Roan Vind som vi hadde sperra i nesten ni døgn. Vi var forberedt, vi hadde våkne folk ved begge de to inngangene til vindkraftanlegget.

Politiet leste opp et pålegg om at alle demonstranter skulle forlate området. Vi anmodet politiet om å bistå oss med å stanse lovbrudd som pågår i fjellet, men de lyttet ikke med dét øret. Vi fikk beskjed om at hvis vi ikke flyttet oss frivillig, så ville de fjerne oss med makt. Vi valgte da å avslutte markeringen, for å unngå prikker på rullebladet eller begrensninger i samfunnsengasjementet vårt framover. Imidlertid er vi ikke ferdige med saken.

I ni dager fikk vi tydelig markert solidaritet med sørsamisk reindrift. Vi fikk markert at vi ikke aksepterer det når myndighetene setter maktfordelingsprinsippet til side. Som Sissel Stormo Holtan fra reindriften, sier: «Det er ikke til å tro at en høyesterettsdom ikke skal bety noen verdens ting». Høyesterett i storkammer fastslo enstemmig at vindkraftanleggene Roan og Storheia mangler gyldige konsesjoner, men drives likevel for fullt- med politiets hjelp. Motvind Norge kan ikke akseptere at dette skal foregå i et land som skal være demokratisk.  

Vi som har deltatt i Roan-markeringen, sitter igjen med blandede følelser. Vi kjenner på sorgen over at samiske rettigheter blir overkjørt, og på sorgen over tapt natur. Samtidig kjenner vi på glede og  takknemlighet over det gode fellesskapet vi har opplevd. Vi sitter igjen med gode opplevelser tross alt.

Takk til alle som har bodd her, takk til alle lokale som kom innom og ga støtte, takk til sterke og vennlige grunneiere som ga oss plass både for leiren og for reserveleiren. Takk for utstyr, mat og pengestøtte! Skam til selskapet Roan Vind og eierne, kommunene i gamle Sør-Trøndelag. Jeg sier som en annen av reindriftsutøver Elise Holtan Pavall Årbogen: «Endelig fikk de kjenne på praktiske konsekvenser». Takk for at dere alle var her, både fra nord-gruppen og sør-gruppen i Fosen reinbeitedistrikt. Takk for den inspirasjonen dere gir oss når dere nekter å selge naturen til vindindustrien. Nå kan dere konsentrere dere om kalvemerking i noen dager, som innebærer viktig kulturoverføring til ungene. Takk for at dere holder i hevd næringer som virkelig er bærekraftige.

Takk til hver og en som kom reisende, fra langt i sør til langt i nord! Det er flere som spør om vi ikke skal gjøre tilsvarende for Storheia. Vi håper det ikke blir nødvendig, men må vi så må vi.  Vi følger opp saken helt til endes. Vi er her fortsatt. Vi gir oss aldri. La fjella leve!

 

«Det er ikke til å tro at en høyesterettsdom ikke skal bety noen verdens ting»

«Konsesjonen er ulovlig. Fosen Vind bryter loven». Torbjørn Lindseth til venstre i bildet, Jørund Nygård til høyre. Foto: Motvind Norge

 

Appell fra Anita Haukås Oppedal, leder i Motvind Vest:

Vi er mange som i ni dager har vært med på å stenge Roan vindkraftanlegg døgnet rundt. Vi har stått på to steder med like mange folk som her.

Vårt mål er å stanse lovbrudd, og vi har loven på vår side. Høyesterettsdommen falt for ett år og ni måneder siden. Regjeringen og Olje- og energidepartementet (OED) trenerer saken. De har til alt overmål uttalt at det ikke er deres intensjon å stanse driften eller fjerne vindkraftanleggene.

Alle avbøtende tiltak er vurdert av Høyesterett. Det finnes ingen vei utenom at Storheia og Roan vindkraftverk avvikles. Samene på Fosen bærer hele byrden alene og har gjort det i lang tid. Dette går på liv og helse løs og bør bekymre alle ansvarlige.

Det eneste samfunnskritiske som skjer her er at den samiske urbefolkning og andre minoriteter ikke lenger kan ha tillit til at regjeringen ivaretar samiske rettigheter. Hvilket samfunn har vi når lov og rett ikke lenger gjelder?

Vi aksjonerer fredelig og lovlig for å hindre ulovlig drift som krenker samenes rett til arealet og rett til å utøve sin kultur. Regjeringen har brukt sin tid til å opprettholde menneskerettighetsbruddet i stedet for å reparere det.

Politiet beskytter heller ikke dem som har retten på sin side. Politiet bidrar i stedet til at ulovlig virksomhet og menneskerettighetsbrudd kan fortsette. Vi anmoder herved politiet om å bistå oss i å stanse de pågående lovbruddene.

 

Alle avbøtende tiltak er vurdert av Høyesterett. Det finnes ingen vei utenom at Storheia og Roan vindkraftverk avvikles.

Tidlig om morgenen 4. juli valgte politiet å slå hardt ned på Motvind Norges markering, for å hjelpe frem Aneos driftspersonell. Kari Merete Andersen i midten av bildet. Torbjørn Lindseth helt til høyre. Anita Haukås Oppedal står som nummer to fra høyre. Foto: Motvind Norge.

 


Nye innlegg