Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (CC BY-NC 2.0-lisens)

Vindkraftindustri endrer landet dramatisk og har foregått i snart 20 år her i landet. Likevel har temaet aldri vært i fokus i valgkampdebattene. I 2020 er vindkraft og energipolitikk et av de absolutt mest diskuterte tema i samfunnsdebatten. I tillegg til at vindkraft skader natur, samfunn og miljø, er vindkraftregimet blitt et symbol for det stadig flere oppfatter som tvang og traumer. Vindkraftregimet og energipolitikken har utløst et folkeopprør.

Hva mener så de politiske partiene om vindkraft i 2020?

Partiprogrammet er partienes politikk til enhver tid. Vi har satt opp en oversikt med vekt på partienes program, og det partiene har publisert på sine nettsider vedr. vindkraft. Om et parti mangler informasjon på nettsidene, er informasjon fra partiets facebookside tatt med. I landsmøtereferater er det lite eller ingenting å finne om vindkraft. Flere parti har ikke referat fra sine landsmøter tilgjengelig.

Det har skjedd mye i 2019 og 2020, og i mange parti går det tunge diskusjoner. Det er uenighet i alle partier, og det virker som kritikerne er på frammarsj. Det blir spennende å se hvordan partiene ender med revisjonen av sine partiprogram og ikke minst om fylkespartiene nominerer ivrige vindkrafttilhengere på sine Stortingsvalglister.

Det nytter lite å bare mene noe; være for eller mot, gi kommunene vetorett, osv, Det er en kjensgjerning at dersom vi skal stoppe vindkraftutbygginga, så må de juridiske og økonomiske incentivene som er drivere i dette regimet fjernes.

Politiske parti vil bli fulgt opp, og i  Motvind Norge kan vi bidra med informasjon og råd i prosessen  om partiene og politikerne er interesserte.

Politikerne er våre valgte ombud og skal sikre allmennheten rettssikkerhet, helse og velferd.
Dette er et stort ansvar. Og all respekt for politikere og parti som innrømmer feil og snur når de får nye kunnskaper!

Foran Stortingsvalget i 2021 oppfordrer vi alle om å lese partiprogrammene nøye. Her er oversikten over politiske parti og ungdomsparti og deres holdning til vindkraft pdd.

Takk til Ragnhild Tvedt for research og manus.

 
 
Status pr 9. juli 2020 for parti registrert i Partiregisteret per 10. mai 2020.

Parti

Alliansen

Arbeiderpartiet

Demokratene

Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Fremskrittspartiet

Helsepartiet

Høyre

Industri- og næringspartiet

Kristelig Folkeparti

Kystpartiet

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Norges Kommunistiske Parti

Partiet De Kristne

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Rødt

Samfunnspartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

VenstreUngdomsparti

Allianseungdommen

AUF - Arbeiderpartiet

Demokratene Ungdom
(nedlagt)

FNB har ingen ungdomsorg

FPU - Fremskrittspartiet

Helsepartiet Ung

Unge Høyre

INP Ung - Industri og Næringspartiet

KRFU - Kristelig Folkeparti

KPU - Kystpartiet ungdom

LibUng - Liberalistisk Ungdom

MDG Ungdom - Miljøpartiet De Grønne

Ungkommunistene

PDK Ungdom

Pensjonistpartiet 
har ingen ungdomsorg

Unge Pirater

Rød Ungdom

Samfunnspartiet Ungdom

Senterungdommen

Sosialistisk Ungdom

Unge Venstre

Oversikt politiske parti og milepæler Stortingsvalget 2021 

PartiTidMøtestedFrist endringsforslagLeder partiprogramMer info
Senterpartiet4.-6. juniHaugesundMarit Arnstad
MDG25.-28. mars 29. januar 2021Lage Nøst Landsmøtesider
Arbeiderpartiet15.-17. april Jonas Gahr Støre Landsmøtesider
FrP1. - 3. mai GardermoenSylvi Listhaug
Høyre13.–16. mai 20. november 2020Linda Hofstad Helleland
Venstre 23.-25. april 15. februar 2021Sveinung Rotevatn Landsmøtesider
SV23.-25. april Hamar21. mars 2021Kirsti Bergstø Landsmøtesider
KrF29. april - 2. maiErik Lunde
Rødt4. - 7. mars Gardermoen10. desember 2020Marie Sneve Martinussen