Kystpartiet

Fra nettsidene:

Kystpartiet vil:
• prioritere forskning og utvikling i forbindelse med utnytting av alternative fornybare energikilder (sol, vind, bølgekraft m.m.)

Kystpartiet mener vindkraften ikke har en positiv effekt på miljø og samfunn. Ønsket om ikke-forurensende energi må ikke føre til irreversible inngrep i verdifulle naturområder.

Vi ønsker å legge til rette for å utvikle ren miljø- og klimavennlig vannkraft, som har vist seg å være det mest stabile, mest bærekraftige og det mest inntektssikre for Norge.

Kystpartiet ønsker å satse på andre tiltak i tillegg til vannkraft, eksempelvis ENØK-tiltak.

Hvorfor si nei til vindkraft?

Kystpartiet er mot vindkraft i Norge. Vindkraften er kontroversiell på grunn av naturinngrep og vernehensyn. Det kan man lese om via lenkene under:  

  • Artikkel om vindkraft på naturvernforbundets side.
  • 24 mil vei skjærer gjennom vill natur.
  • Fuglefjellet på Runde kontra Havsul 1
  • Kampen om reinens rike
  • Gir grønt lys til 75 vindmøller midt i flytteveiene til flere tusen rein
  • Vindkraft sprer mikroplast

Også havvindmøller har sine problemer – for fiskerinæringen.

  • Fisk må være en prioritering før vindmøller

Kystpartiet mener vi må utnytte potensialet som ligger i å fornye vannkraftverk.

  • Vindkraft unødvendig om vi fornyer vannkraften.

Partiprogrammet 2017-2021 inneholder ingenting om vindkraft.

Kystpartiets Ungdom

Har ikke egne nettsider.
Siste innlegg på fb-siden er fra 16.10.2017.

Til partiets nettsider