[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Kystpartiet» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Websiden (Kystpartiet), (Hvorfor si nei til vindkraft? (kystpartiet.no):

Kystpartiet er mot vindkraft i Norge. Vindkraften er kontroversiell på grunn av naturinngrep og vernehensyn. Det kan man lese om via lenkene under:

Artikkel om vindkraft på naturvernforbundets side: Vindkraft – naturvernforbundet.no

24 mil vei skjærer gjennom vill natur:24 mil med vill natur må vike for gigantutbygging i kystfjell – NRK Trøndelag – Lokale nyheter, TV og radio

Fuglefjellet på Runde kontra Havsul :«Fuglefjellet på Runde kontra Havsul 1» – Vestlandsnytt

Vindkraft på Stadtlandet: Stadlandet | steigan.no

Kampen om reinens rike: Kampen om reinens rike – naturvernforbundet.no

Gir grønt lys til 75 vindmøller midt i flytteveiene til flere tusen rein:NVE gir grønt lys for bygging av vindmøller i Vefsn, men reindriftsnæringa fortviler – NRK 

Også havvindmøller har sine problemer – for fiskerinæringen. Les mere i denne lederartikkelen:

– Fisk må være en prioritering før vindmøller (ingen lenk)

Kystpartiet mener vi må utnytte potensialet som ligger i å fornye vannkraftverk. Les om det i for eksempel dette innlegget:

Vindkraft unødvendig om vi fornyer vannkraften:Vindmøller overflødig om vi fornyer vannkraften | DN

 

Partiprogram (Partiprogram 2021-2025 kapittel 10 (kystpartiet.no):

  1. MILJØPOLITIKK

Kystpartiet sier nei til vindkraft, både til lands og til havs.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.kystpartiet.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Fra nettsidene:

Kystpartiet vil:
• prioritere forskning og utvikling i forbindelse med utnytting av alternative fornybare energikilder (sol, vind, bølgekraft m.m.)

Kystpartiet mener vindkraften ikke har en positiv effekt på miljø og samfunn. Ønsket om ikke-forurensende energi må ikke føre til irreversible inngrep i verdifulle naturområder.

Vi ønsker å legge til rette for å utvikle ren miljø- og klimavennlig vannkraft, som har vist seg å være det mest stabile, mest bærekraftige og det mest inntektssikre for Norge.

Kystpartiet ønsker å satse på andre tiltak i tillegg til vannkraft, eksempelvis ENØK-tiltak.

Hvorfor si nei til vindkraft?

Kystpartiet er mot vindkraft i Norge. Vindkraften er kontroversiell på grunn av naturinngrep og vernehensyn. Det kan man lese om via lenkene under:  

  • Artikkel om vindkraft på naturvernforbundets side.
  • 24 mil vei skjærer gjennom vill natur.
  • Fuglefjellet på Runde kontra Havsul 1
  • Kampen om reinens rike
  • Gir grønt lys til 75 vindmøller midt i flytteveiene til flere tusen rein
  • Vindkraft sprer mikroplast

Også havvindmøller har sine problemer – for fiskerinæringen.

  • Fisk må være en prioritering før vindmøller

Kystpartiet mener vi må utnytte potensialet som ligger i å fornye vannkraftverk.

  • Vindkraft unødvendig om vi fornyer vannkraften.

Partiprogrammet 2017-2021 inneholder ingenting om vindkraft.

Kystpartiets Ungdom

Har ikke egne nettsider.
Siste innlegg på fb-siden er fra 16.10.2017.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.kystpartiet.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]