[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Norges kommunistiske parti (NKP)» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Webside:

Nordland NKP sier NEI til vindkraft:Nordland NKPs høringssvar til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land og Uttalelse: Nordland NKP sier nei til vindkraft

Men også:

Energiforbruket holdes lavest mulig ved at samfunnet fordeler kraften på en jevnere måte med lik pris på kraft uansett hvor man bor i landet. Vi går inn for bevisstgjøring og tiltak som kan redusere kraftforbruket. Toprissystem på strøm er et steg i riktig retning (En pris for bolig og næringsstrøm. En høyere for fritidsboliger) Vi er imot atomkraftverk så lenge lagringsmulighetene for avfallet er utrygge. Det må satses på bølgekraft og vindkraft. Det siste må utbygges med omtanke i forhold til naturinngrep. (Bærekraft og utvikling (nkp.no)

Partiprogram (Prinsipprogram (nkp.no):

Aktiviteter som påvirker klimaet negativt må bygges ned, samtidig som energisparing og fornybare energier bygges ut. Omstilling fra fossile energikilder til fornybare må sikre alle mennesker økonomisk og sosial trygghet.

Arbeiderklassen må ikke bære byrdene for omstillingen. Enten med arbeidsløshet pga. nedleggelse av industrier som benytter fossil energi eller med miljøavgifter som bare er symbolske uten effekt for klima. Hele energisektoren må legges under demokratisk styring og kontroll, og ikke overlates til olje- og energimonopolenes ensidige profittkrav.

Et «grønt skifte» styrt av en kapitalistisk struktur der utbytte og profitt er innebygd drivkraft viser seg å ha liten effekt på å løse klimakrisen. Ordningen med f.eks. kjøp og salg av «klimakvoter» redus

erer ikke CO2-utslippene, men bare akkumulerer gevinster hos de rike på børs.

Kapitalen sin erobring av «det grønne skiftet» som nytt profitabelt marked (jfr. offentlig subsidiering av vindmøller) gir altså liten miljøgevinst, bare kortsiktig profitt og naturødeleggelser.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.nkp.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Ungkommunistene

Har ingen oppføringer om vindkraft, men i deres manifest på nettsidene står følgende:

Offentlig eid energi- og strømproduksjon

NKP og ungkommunistene krever energi- og strømproduksjonen tilbake i offentlig eie,

underlagt politisk styring og kontroll. Strømprisene skal reguleres ut fra investerings,

produksjons- og vedlikeholdskostnader, og ikke av nyliberalistiske markedsprinsipper om

maksimal profitt.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.ungkommunist.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Fra nettsidene:

Energiforbruket holdes lavest mulig ved at samfunnet fordeler kraften på en jevnere måte med lik pris på kraft uansett hvor man bor i landet. Vi går inn for bevisstgjøring og tiltak som kan redusere kraftforbruket. Toprissystem på strøm er et steg i riktig retning (En pris for bolig og næringsstrøm. En høyere for fritidsboliger) Vi er imot atomkraftverk så lenge lagringsmulighetene for avfallet er utrygge. Det må satses på bølgekraft og vindkraft. Det siste må utbygges med omtanke i forhold til naturinngrep.

Fra valgprogrammet 2017:
Miljøbasert næringsutvikling

NKP krever offentlig eie av all produksjon og distribusjon av energi.

NKP MidtNorge skrev 29.8.2013 følgende:

«Debatten går for fullt i distriktsavisene om Borten Moes vindpark-ekstravagansa. Under følger et innlegg ved Geir Skavern, leder NKP Midt-Norge, som sto på trykk i avisa Hitra-Frøya tirsdag 27. august:

Vern landet, bruk vannet!

Hva er målet med å bygge 450 nye vindmøller og en høyspentledning som strekker seg over 25 mil med urørt kystnatur i Trøndelag? Svar er enkelt: Målet er å produsere overskudd på elektrisitet for eksport til utlandet for å tjene stor profitt på bekostning av Norges befolking og norsk natur.

I vårt miljøprogram satser NKP på effektivisering av vannkraftproduksjon og på utvikling og etablering av alternative energikilder. NKP støtter ikke bygging av store vindkraftanlegg.

99 prosent av all elektrisk kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde. Og vannkraft kan lagres for å dekke etterspørsel i senere perioder. I Norge blir det produsert så mye elektrisitet at overskuddet eksporteres til utlandet.

Oppsetting av vindkraftanlegg krever mye areal, som betyr store inngrep i naturen, samt at vindkraft har den ulempen at den er avhengig av vind. Vind varier og fører til en ujevn og delvis ukjent produksjon. Totalt energiforbruk for å lage en vindturbin er så høyt at vindturbin må operere cirka ett år for å hente inn energien som blir brukt under produksjon og installering. Å bruke CO2-reduksjon som et argument for vindmøller blir også feil, når 3-megawatt generator består av en 3 tonn magnet laget av en neodym-jern-bor legering. Neodym er et sjeldent og verdifullt metall, og utvinning og smelting av neodym er ikke miljøvennlig i det hele tatt. Produksjon av neodym metall forgår for det meste i Kina, ”ut av syn, ut av sinn” for vesteuropeiske kjøpere og brukere av vindturbiner.

Det kan være fornuftig å sette opp små vindkraftanlegg for egenforsyning av små isolerte samfunn som ligger på øyer utenfor Norsk kysten eller er langt unna fra nærmeste vannkraftverk. Men! De siste års kapasitetsøkninger innen Norsk kraftproduksjon har hovedsakelig kommet i form av opprustning og utvidelser av vannkraftanlegg, og det er fortsatt stort potensial for kapasitetsøkning med oppgradering av kraftverk til dagens teknologi og effektivisering av elektrisitetstransport.

NKP sier nei til å raseringen Trøndelagskysten! Ola Borten Moes vindpark-ekstravagansa hører ikke hjemme noe sted.» Geir Skavern, Leder, NKP Midt-Norge

Nordland NKP 10.8.2019:

Mange eldre vannkraftverk i Nordland trenger sårt ei opprustning, og dette vil resultere i mere strøm enn det vindkraftverk kan tilby, og med mye mindre inngrep i naturen. Denne løsningen er altså billigere i lengden og vil gi ei mer stabil levering av strøm. Vi i Nordland NKP ser at vindindustrien har store negative konsekvenser for natur, dyreliv og folkehelse, derfor er vi imot utbygginga av vindkraftverk som rir som ei mare igjennom Nordland.

NKP vil støtte alle miljøkrav rettet mot monopolenes og storkapitalens rovdrift og forsøpling. Men en bevisstgjøring, som ikke er billig moralisme, av forbrukernes sløsing og forurensing er på sin plass. Kampen for sosialisme er en forutsetning for kampen for miljøet og ressursene. Alle miljøtiltak under kapitalismen innebærer økt forbruk: dette står i motsetning til både miljøet og arbeiderklassens interesser. Vi i NKP jobber for et rødt skifte.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.nkp.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Ungkommunistene

Har ingen oppføringer om vindkraft, men i deres manifest på nettsidene står følgende:

Offentlig eid energi- og strømproduksjon
NKP og ungkommunistene krever energi- og strømproduksjonen tilbake i offentlig eie, underlagt politisk styring og kontroll. Strømprisene skal reguleres ut fra investerings, produksjons- og vedlikeholdskostnader, og ikke av nyliberalistiske markedsprinsipper om maksimal profitt.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.ungkommunist.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]