Haramsoya-viken-spar-oss

Problemet Zephyr AS – Fylkestinget i Viken 19.6.2020

Det stormer fra mange kanter mot det interkommunale bvindkraftselskapet Zephyr AS for tiden. Vi følger alle Haramsøya. Med Zephyrs planer for Skjebergmarka, kjenner også vikenborgerne nå at vindkraftraseringen nærmer seg egen stuedør.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

16. juni 2020

Del:

Av: Siri Fjeseth
Foto: Håkon Akselsen

Det stormer fra mange kanter mot det interkommunale bvindkraftselskapet Zephyr AS for tiden. Vi følger alle Haramsøya. Med Zephyrs planer for Skjebergmarka, kjenner også vikenborgerne nå at vindkraftraseringen nærmer seg egen stuedør.

«Viken-saken» er nå klar for Viken fylkesting i møte 19. juni, digitalt. Initiativgruppa takker igjen alle som underskrev «Min sak» slik at vi fikk fremmet den til Fylkestinget. https://minsak.no/sak/2062. En takk også til alle som følger saken.

Demokratiske prosesser tar tid, og det skal de for å sikre nødvendig og tilstrekkelig medvirkning. For oss vindkraftmotstandere er det ikke hverdagskost å få politikere i direkte tale. Ved å få saken fremmet som Innbyggerinitiativ, plikter våre ombud å ta stilling til forslagene. Vårt utgangspunkt var at vi tok samarbeidsplattformen til posisjonspartiene Ap, Sp, MDG og SV på alvor. Vi ville utfordre dem til å anvende erklæringen sin i praksis. Utgangspunktet var og fortsatt er, å anse dem som medspillere. Langt på veg mener vi de imøtekommer oss, med unntak av å sørge for å stoppe Zephyr i påløpende anlegg. Nå er det mange prosesser på gang som kan dytte i riktig retning. Blant annet er det lovende at fylkestinget i Møre og Romsdal er på banen. For oss i Viken blir det viktig å registrere hva det endelige vedtaket blir i Fylkestinget den 19. ds og hvordan det følges opp i praksis. Årvåkenhet trengs.

Det er interessant at det i saksframlegget fra Fylkesrådet vises til flere mottatte henvendelser:

* 12.11.2019: Fra ordførerne i Masfjorden, Gulen, Hyllestad, Fjaler, Gaular og Høyanger kommuner (alle nå tilhørende Vestland fylke) angående flere prosjekter.

* 08.02.2020: Innbyggerinitiativ (620 underskrifter p.t.) opprettet av Dag Bremnes fra Kongsberg angående alle Zephyrs vindkraftprosjekter i områder der berørte kommuner og befolkning motsetter seg prosjektene.

* 09.02.2020: fra Aksjonsgruppa Nei til vindmøller – angående prosjektene på Vestlandet

* 21.02.2020: fra Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening angående prosjektet i Innvordfjellet i Trøndelag.

Vedleggene til Fylkestinget er mange, bl.a. fra eiere av vindkraftselskapet Zephyr AS og et opprop mot videre planlegging av vindkraftutbygging i kommunene uten kommunal medvirkning og styring.

Som initiativgruppe, Dag Bremnes, Siri Fjeseth, Håkon Skau og Gunvor Slaatto, sendte vi også et brev til alle kommunene v/kommunestyret som har deleierskap i Zephyr med anmodning om å følge opp kravene i «Min sak».

Fylkesrådets innstilling v/fylkesordfører Roger Ryberg til Fylkestinget er:

«Innbyggerforslag – Vikens eierskap i Zephyr AS Fylkesrådets innstilling

Fylkestinget takker for innbyggerinitiativet og det engasjementet som vises. I fylkesrådets politiske plattform slås det fast at fylkesrådet sier nei til utbygging av vindturbinparker i urørt natur og viktige friluftsområder, samt at fylkesrådet vil støtte opp om kommuner som sier nei til etablering av vindturbinparker. Fylkestinget ber om at dette og andre rimelige hensyn til miljø og samfunn vektlegges i fremtidige eierstrategier og i dialog med kraftselskapene.

Fylkestinget ber også om at fylkesrådet i sin dialog med Østfold Energi AS tar opp problemstillingen med at Zephyr AS går videre med vindkraftutbygging, uten lokalpolitisk tilslutning.

Stortinget vil i 2020 vedta ny konsesjonsprosess for vindkraft. Et resultat av dette kan bli regionale konsesjonsrunder hvor fylkeskommunene får en tydeligere rolle. Fylkestinget legger til grunn at fylkesrådet følger opp den politiske plattformen i dette arbeidet.» 25.05.2020 Roger Ryberg fylkesordfører.

Møtet kan følges her:

https://viken.no/politikk/moter-saker-og-vedtak/web-tv/

Innbyggerinitiativ i Viken om Zephyr AS

Zephyr AS har følgende prosjekter i Norge:

Nye innlegg