Energipolitikken er på feil spor! Og det er du som betaler!

kr249.00

Boken tar for seg en energipolitiske spørsmål knyttet til:
– Boken gir et historisk perspektiv på de siste 40 års energipolitikk
– Forfatteren har lang yrkeserfaring fra energiforvaltningen og er medforfatter av energiloven
– Dagens energipolitikk favoriserer kraftutbyggere som belaster vår natur samtidig som
strømkundene må betale dem urimelige subsidier.
– Både vind og vannkraft er gjennom de siste 20 årene gitt økonomiske gevinster på flere titalls
milliarder på bekostning av vanlige strømkunder.

Boken gir innsikt i en rekke viktige økonomiske spørsmål som må tas opp til diskusjon fram til neste års stortingsvalg.
Kategori: