Invitasjon-til-landsmote-2022

Program for Motvind Norges landsmøte 2022

Motvind Norges landsmøte nærmer seg nå med stormskritt. Landsmøtet går […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

1. april 2022

Del:

Motvind Norges landsmøte nærmer seg nå med stormskritt. Landsmøtet går over to dager: lørdag 2. april og søndag 3. april. Arrangementet foregår i Falkeidhallen i Tysvær kommune og utendørs i Tysvær, i tillegg til at det blir streamet på nett både lørdag og søndag.

Lenker til Youtube-streaming:

Lørdag 2. april https://youtu.be/zA8Gv3VzPhI

Søndag 3. april: https://youtu.be/E5T3g93mDwU

Tårnfalken lever farlig. Foto: Jan Egil Eilertsen

StarttidspunktBeskrivelse av aktivitetenAnsvarlig
Lørdag 2. april senest kl. 10:00Oppmøte på Hersdalsvegen i «Skammens kryss»Arild Vargervik
Kl. 10:00Sikkerhetsinfo, Informasjon om Tysvær vindkraftanleggBjarne Jensen
Kl. 10:10Appell ved en lokal innbygger  Det er ennå ikke klarert hvem appellanten blir
Kl. 10:15Appell fra Norges Miljøvernforbund                  Arnfinn Nilsen                                       
Kl. 10:20Appell fra Besteforeldrenes KlimaaksjonLiv Samuelsberg
Kl. 10:25Appell fra FNF – Forum for natur og friluftsliv i RogalandKarl Andreas Knutsen
Kl. 10:30Felles marsj til LitlafjelletMotvind Norge
Kl. 11:00VardebyggingStyret i Motvind Norge
Kl. 11:15Retur til HersdalsvegenMotvind Norge
Kl. 11:45Transport til FalkeidhallenStyret i Motvind Norge
TidPunktBeskrivelse/sakslisteAnsvarlig
Lørdag 2. april Kl. 12:00 Oppkobling av SmartVote og TeamsStyret i Motvind Norge
Kl. 13: 00 Selve landsmøtet starterStyret i Motvind Norge
Kl. 13:00 Velkommen og sikkerhetsinfoHildegunn Flengstad
  Åpning ved styrelederEivind Salen
  Hilsen fra daglig lederStein Malkenes
  Orientering om kunstutstillingLinda Lind
  Hilsen fra ordføreren i TysværSigmund Lier
Kl. 13:301.Valg av møteledereEivind Salen
 2.Valg av 2 protokollførereIvar Ekeberg og Anne Baardvik (IE & AB)
 3.Valg av 2 underskrivere av protokoll via Digipost(IE & AB)
 4.Valg av redaksjonskomité(IE & AB)
 5.Valg av tellekorps = voteringssystem(IE & AB)
 6.Innkalling, representasjon og saksliste(IE & AB)
 a)Innkalling(IE & AB)
 b)Representasjon(IE & AB)
 c)Saksliste(IE & AB)
Kl. 14:007.ÅrsrapportStyreleder Eivind Salen
Kl. 14:308.EksklusjonssakerStyreleder Eivind Salen
Kl. 15:159.Årsregnskap 2021 og revisorsberetning.Randi Ulla Nogva?
Kl. 15:3012aRevisjon av vedtekterÅdne Njå
 12bInnkomne vedtektssakerÅdne Njå
    
    
Kl. 17:00 FAGSEMINAR 
  Havvind- status og kunnskapsbehov   HavforskningsinstituttetHenning Wehde, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet
  Spørsmål og svarDelegater + representanter for ulike medier
Kl. 17:30 Havvind- representant fra Norges FiskarlagJan Henrik Sandberg, seniorrådgiver  
  Spørsmål og svarDelegater + representanter for ulike medier
  Informasjon om forslag til havvind vedtakStein Malkenes
Kl. 18:00 FolkehelsekonsekvenserSonja Bjørknes
  Spørsmål og svarDelegater + representanter for ulike medier
Kl. 18:30 Motvind Norge i det internasjonale bildetMatthew Collins  
Kl. 18:35 Introduksjon av resolusjonerRedaksjonskomiteen
Kl. 19:15 Årsmøtet avsluttes for dagen 
Kl. 19:30 Middag 
Søndag 3. april kl. 09:30 Oppkobling av Teams og SmarteVote 
Kl. 10:00 Nasjonal ramme 2/ Hvordan bryte spillet?National ramme 2/ Hvordan bryte spillet?Sveinulf Vågane og Stein Malkenes
  Spørsmål og svarDelegater + representanter for ulike medier
Kl. 10:4010.Årskontingent for 2023John Fiskvik
 11a)Fordeling av kontingent for 2022 og 2023Anne Baardvik
 11b)Hva skal pengene brukes til?John Fiskvik
 11c)Budsjett 2022John Fiskvik
Kl. 11:1012.Innkomne saker?
 12b)Andre innkomne saker (anmeldelse etc)Anne Baardvik
Kl. 11:2512 c)Presentasjon av endelige resolusjonerResolusjonskomiteen
Kl. 12:25 Forslag til vedtak ang. havvindutvalgStein Malkenes
  Forslag til vedtak resolusjonerStein Malkenes
Kl. 12:4013.ValgSveinulf Vågene (SV)
 a)Valg av styreleder(SV)
 b)Valg av styre(SV)
 c)Valg av revisor(SV)
 d)Valg av medlemmer til valgkomiteenEivind Salen
 14.Avslutningsappell v/ styreleder 
Senest Kl. 14:00 Sofaprat med Hogne Hognset + ? 

Nye innlegg