Bjerkreim, Torgils Øvrebø, 8

«Protestantene» ser andre løsninger enn å rasere natur!

Vi kan helelektrifisere landet vårt, og ha store mengder fornybar […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

27. mars 2022

Del:

Vi kan helelektrifisere landet vårt, og ha store mengder fornybar energi ledig for ny industri, uten en eneste ny vindturbin på land i Norge. Foto: Torgils Øvrebø

Tekst: Hogne Hongset, rådgiver i Motvind Norge

Morten Isaksen skriver i Helg.no 24.3. under tittelen «Hvilken løsning har protestantene?» «Protestantene» er tydeligvis vi som blant annet ikke vil bygge ned mer natur på land med nye vindkraftverk. Isaksens problem er at han ikke ser – eller ikke vil se – at vi har andre løsninger!

Det problemet Isaksen ser, er reelt nok: Vi trenger økt tilgang på fornybar energi for å kunne elektrifisere landet, og samtidig ha energi tilgjengelig for ny industri. Men vi kan skaffe fram all den fornybare energien vi trenger uten mer vindkraft på land! Dette viser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sin langsiktige markedsanalyse. NVEs analyse kan leses her. På side 59 står en tabell som viser NVE analyse av utviklingen i både forbruk og produksjon fram til 2040:

NVE har lagt inn 3 TWh ny vindkraft på land, men ikke før i tallene for 2040. Tabellen viser dermed at vi ifølge NVE også i 2040 vil ha et overskudd av kraft på 8 TWh uten ny vindkraft på land. Også uten havvind vil vi ifølge NVE ha kraftoverskudd i 2040. I realiteten vil overskuddet høyst trolig bli mye større. NVE har lagt inn 11 TWh ny vannkraft. Dette sier NVE selv er lavt estimert, og at mer vannkraft kan utløses dersom rammebetingelsene for oppgradering bedres. I tillegg kommer energieffektivisering, som i tabellen ligger under «Husholdninger og tjenesteyting», ref tabellens tall for forbruk. Her har NVE lagt inn 6 TWh. Også her sier NVE at potensialet er større enn 6 TWh, dersom insentivene økes. 

En offentlig rapport fra 2010 (Arnstad-utvalget) viser at vi kan utløse 30-40 TWh gjennom energieffektivisering i bygg. NVE har lagt inn 7 TWh solenergi. Multiconsult har antatt at potensialet er 33 TWh. IFE (Institutt for energiteknikk på Kjeller) anslår potensialet for solkraft til 50 TWh. Selv med sine nøkterne anslag over økt produksjon, har NVE fått plass til store mengder energi til ny industri i 2040 (16 TWh) og 13 TWh til transportformål.

Konklusjon: Vi kan helelektrifisere landet vårt, og ha store mengder fornybar energi ledig for ny industri, uten en eneste ny vindturbin på land i Norge!

Se også ENERGI & NATUR

Nye innlegg