Rådgivere i Motvind Norge

Motvind Norge har etablert et eget fagpolitisk utvalg. Utvalgsmedlemmene er erfarne personer fra ulike deler av samfunnslivet som ønsker å bistå i vårt arbeid. Rådgiverne produserer og publiserer artikler i media, deltar i debatter, holder foredrag og finner informasjon som legger til rette for Motvind Norges begrunnede standpunkter.

Medlemmer og lokallag kan kontakte rådgiverne og be om assistanse i fagpolitiske spørsmål. Det kan være om den lokale vindkraftsaken, om energifaglige spørsmål, vindkraft og naturvern og flere andre konkrete tema.

Dere finner en kort presentasjon av hver rådgiver under her, samt direkte kontaktinformasjon.

[gap] [row h_align=»center»] [col span=»3″ span__sm=»12″ span__md=»6″] [team_member img=»13314″ name=»Sverre Sivertsen» title=»Rådgiver» icon_style=»small» email=»svsi2@online.no» phone=»004791114898″ image_height=»100%» image_width=»80″ image_radius=»20″] [ux_text text_align=»left»]

 • Vannkraftsystem /konsesjon /potensial /beskatning
 • Kraftmarked/kraftsystem generelt og konsekvenser av integrering i EU
 • Energipolitikk
 • Vindkraft som energikilde

[/ux_text] [/team_member] [/col] [col span=»3″ span__sm=»12″ span__md=»6″] [team_member img=»6105″ name=»Harald Kjelstad» title=»Rådgiver» icon_style=»small» email=»harald@kjelstad.eu» phone=»004790835192″ image_height=»100%» image_width=»80″ image_radius=»20″] [ux_text text_align=»left»]

 • Sivilingeniør fra NTH (NTNU) innen bygg og anlegg med omfattende ledererfaring. Spesialisering og erfaring innen kraftutbygging og industriutvikling både i Norge og internasjonalt.
 • Har hatt ei rekke styreverv innen forskning, innovasjon, finans, energi og reiseliv.
 • Aktiv som skribent og foredragsholder
 • Politisk aktiv, spesielt innen distriktspolitikk, energi- og industripolitikk, ikke minst når det gjelder natur- og klimaspørsmål.

[/ux_text] [/team_member] [/col] [col span=»3″ span__sm=»12″ span__md=»6″] [team_member img=»13316″ name=»Sveinulf Vågene» title=»Rådgiver» icon_style=»small» email=»svagene10@gmail.com» phone=»004740551670″ image_height=»100%» image_width=»80″ image_radius=»20″] [ux_text text_align=»left»]

 • Pensjonert geolog/ geofysiker med ti års erfaring innen naturvern og arbeid mot vindindustri. 
 • Kjennskap til de fleste fagområder innen vindkraft
 • Omfattende erfaring med å samordne lokal motstand mot vindkraft
 • Kunnskap om miljøbelastninger og økonomiske konsekvenser av vindkraftutbygging. 

Hogne Hongset, rådgiver

E-post: hogne.hongset@gmail.com

Telefon: +47 91 83 63 63

 • Vannkrafthistorien inkludert energiloven
 • Kraftmarkedet generelt, inkludert energi som nasjonal konkurransefaktor
 • Konsekvenser av integrering i EUs energimarked, inkludert ACER-problemstillinger
 • Energipolitikk og naturvern
 • Vindkraft i kraftsystemet, inkludert balansekraft og ustabilitet