Rådgivere i motvind norge

Motvind Norge har etablert et eget fagpolitisk utvalg.  Utvalgsmedlemmene er erfarne personer fra ulike deler av samfunnslivet som ønsker å bistå Motvind Norge i vårt arbeid. Dette gjennomfører de som rådgivere i Motvind Norge, noe vi setter stor pris på. Våre rådgivere produserer og publiserer artikler i media, de deltar i debatter, holder foredrag og finner informasjon som legger til rette for Motvind Norges begrunnede standpunkter.

Som en del av rådgiverfunksjonen, kan medlemmer og lokallag kontakte våre rådgivere og be om assistanse i fagpolitiske spørsmål.  Det kan være om den lokale vindkraftsaken, om energifaglige spørsmål, vindkraft og naturvern og flere andre konkrete tema.

Dere finner en kort presentasjon av hver rådgiver under her, samt direkte kontaktinformasjon.

Sverre Sivertsen
Rådgiver

 • Vannkraftsystem /konsesjon /potensial /beskatning
 • Kraftmarked/kraftsystem generelt og konsekvenser av integrering i EU
 • Energipolitikk
 • Vindkraft som energikilde

Harald Kjelstad
Rådgiver

 • Sivilingeniør fra NTH (NTNU), Bygg og anlegg, med spesialisering og erfaring innen kraftutbygging og industriutvikling både i Norge og internasjonalt.
 • Omfattande leiarerfaring og har hatt ei rekke styreverv innen forskning, innovasjon, finans, energi og reiseliv.
 • Han er aktiv skribent og held mange foredrag og appellar.
 • Er politisk aktiv, spesielt innan distriktspolitikk, energi- og industripolitikk, ikkje minst når det gjeld natur- og klimapåverknad.

Sveinulf Vågene
Rådgiver

 • Pensjonert geolog / geofysiker, ti års erfaring med naturvern og motstandsarbeid mot vindkraftverk
 • Kjennskap til og erfaring med de fleste fagområder innen vindkraft
 • Omfattende erfaring fra folkemøter om vindkraft
 • Strategi for å bygge effektiv lokal motstand mot rasering av natur fra vindindustri
 • Støybelastninger fra vindkraftverk
 • Økonomiske virkninger fra vindkraftverk
 • Miljøforurensing og naturrasering

Hogne Hongset
Rådgiver

 • Vannkrafthistorien inkludert energiloven
 • Kraftmarkedet generelt, inkludert energi som nasjonal konkurransefaktor
 • Konsekvenser av integrering i EUs energimarked, inkludert ACER-problemstillinger
 • Energipolitikk og naturvern
 • Vindkraft i kraftsystemet, inkludert balansekraft og ustabilitet