Høyspent i nord1

Konferansen Høyspenning i nord- «Samarbeidet ga høyspenning!»

De samiske ungdomsorganisasjonene stod for åpninga av konferansen, og samiske […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

19. februar 2023

Del:

De samiske ungdomsorganisasjonene stod for åpninga av konferansen, og samiske organisasjoner var godt representert første dag. Fra venstre: Emilie Biti-Jessen, nestleder Noereh (samisk ungdomsorganisasjon), Anne Ragnhild Porsanger, leder Sámiid Studeanttaid Searvi Davvi Norga (SSDN), Elle Márgget Nystad, leder NSR Nuorat (NSR-N), Ánde Trosten, Deatnu Tana, Kate Johanne Utsi, leder Rákkonjárga reinbeitedistrikt og Vidar Andersen, 1. nuppejådediddje/ 1. nestleder Norgga Sámiid Riikkasearvi/ Norske Samers Riksforbund. Foto: Ragnhild Sandøy

«Over all forventning». Slik oppsummerer Ragnhild Sandøy den kraftpolitiske konferansen «Høyspenning i nord». Les det hun skriver om arrangementet her, og klikk deg inn på lenker til flere av innslagene!

Tekst: Ragnhild Sandøy, Motvind Nord/ Vuostebiegga Davvin


Helga 10.- 12. februar var det duka for kraftpolitiske foredrag og diskusjoner på rådhuset i Tromsø. Seminaret «Høyspenning i nord» blei arrangert av Fisk- og kystalliansen, Nei til EU og Motvind Norge i samarbeid med flere andre organisasjoner. Samarbeidet fungerte over all forventning, og vi fikk tre fantastiske dager hvor det aller meste gikk knirkefritt: Åpninga, innleggene, den politiske debatten, lokalene, diskusjonene folk imellom og konserten lørdag kveld. Det var gratis adgang og rikelig tilgang til rimelig og god mat. En konferanse arrangert for vanlige folk, av vanlige folk, var det vi så for oss- og slik synes vi også at det blei. Samarbeidet mellom organisasjonene på regionalt og landsdekkende plan ga virkelig høyspenning. Grunnlaget er lagt for samarbeid på flere arenaer framover. 

Innslagene var mange og gode, og det er vanskelig å skulle fremheve noen spesielle. Programmet finner dere blant annet her, og videoer fra arrangementet vil etter hvert bli publisert på nettstedet til Gjenreis Kyst-Norge.

Naturverner Svein Lund fikk æren av å åpne ballet med sitt foredrag «Kampen om mineralene». Han skreiv dette da han var vel heime i Kautokeino: «I helga har eg vore på konferansen «Høgspenning i Nord» i Tromsø, og eg overdriv ikkje når eg seier det er den mest fantastiske konferansen eg har vore på (og eg har vore på nokre). Der var dei fremste kritikarane av naturraseringa og den «grøne» kolonialismen i nord, vi fikk høre korleis EU/EØS står bak straumkrisa og pressar på for vidare rasering, vi fikk vitnemål frå reindriftssamar som får øydelagt landområde og levebrød av vindkraft, om korleis politi på ulovlig vis er sett inn for å forsvare vindkraftutbyggingar, om gruveplanar i nord, om røynslene frå aksjonen For Finnmark, osv., osv.

Konferansen foregikk for opne dører i Tromsø rådhus, med direkte utsikt til redaksjonen i landsdelsavisa Nordlys. Med NRK Troms og Finnmark og Klassekampens Nord-Norge-kontor i nærheten. Kor mange medier trur de våga seg innafor døra mens konferansen pågikk? Null – 0 – Ingen! Dei kunne ha fått materiale til ei rekke store oppslag, intervju med dei fremste opposisjonspolitikarane i landsdelen (inkl. ein noverande og ein tidligare stortingsrepresentant og minst to fylkestingsrepresentantar), ein tidligare fylkesvaraordførar som slakta sitt eige parti, ein erfaren politimann som sette søkelys på politiet si rolle, dei fremste samfunnsforskarane frå UIT, osv., osv. Men ingenting av dette interesserte verken nord-norske medier eller riksmedier.»

Arrangører
Nei til EU, Motvind Norge og Fisk- og kystalliansen (inkl. ForFinnmark og ForTroms), i samarbeid med Norske Samers Riksforbund (NSR), Miljøvernforbundet og Naturvernforbundet i Tromsø og omegn, med støtte fra Naturvernforbundet Troms og Jon-Arne Jørstads minnefond.


Her kan du laste ned noen av presentasjonene som blei vist konferansen «Høyspenning i nord»:

Tilfellet Berlevåg. Vindkraft, hydrogen og 420 kV linjer. Reindrifta. Kate Utsi, Norske Reindriftssamers Landsforbund. KOMMER!


Her kan du se et foredrag om lovbrudd i vindindustrien, fra Arendalsuka i 2022:
«Grønne» lovbrudd. Vindkraftas forretningsmodell. Anne Baardvik, Motvind Norge

Strålende fornøyd. Sofie Osland og Bjørn Willumsen i Nei til EU og Ragnhild Sandøy i Motvind Nord Vuostebiegga Davvin i arrangementskomitéen. (Lars Kufaas fra Naturvernforbundet og Vidar Andersen fra NSR var ikke til stede.)  Foto: Marion Sørensen.

Nye innlegg