crypto-blog-featured-image1

Regjeringen skroter nasjonal rammeplan

Motvind Norges kommentar Skroting av rammeplanen viser at motstand nytter. […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

17. oktober 2019

Del:

Motvind Norges kommentar

Skroting av rammeplanen viser at motstand nytter. Men fortsatt gjenstår halve jobben. Ulempen er at bit-for-bit-utdelingen av Norge fortsetter, og at det ikke sies noe om de 100 konsesjonene som er gitt og følgene det har fått både for tap av natur og store lokale konflikter. Fremgangsmåten til bransjen og forvaltningen er rotete og ikke transparent, og taperne er naturen, lokale grunneiere, naboer og kommuner.

Motvind Norge ber derfor regjeringen om
– å stanse alle påbegynte utbygginger nå
– trekke tilbake gitte konsesjoner
– å granske konsesjonsprosessene

Fornybarsatsingen bør inn i et nytt spor der det ikke går ut over natur og miljø. Intakt natur absorberer CO2, og livskraftige økosystemer har størst mulig resistens overfor alle typer miljøbelastninger. Natur som bygges ned er ikke fornybar. Vi får den aldri tilbake. Energiforvaltingen er hverken økonomisk, sosial eller miljømessig bærekraftig om den skal fortsette å forbruke areal og natur på den måten vi nå ser.

Motvind Norge er en ny organisasjon som taler folkebevegelsen mot vindkraft sin sak.

Kontakt: Hans Anton Grønskag, mob. 47331833