Resolusjon om «Vindkraftplanene i Finnmark er en hån mot det grønne skiftet.»


Vindkraftplanene i Finnmark er en hån mot det grønne skiftet

NVE har mottatt melding om 26 vindkraftprosjekter i vårt nordligste fylke. Sammen med effektoppgradering av vannkraftverk skal omfattende vindkraftutbygging sikre strøm til grønnvasking av LNG-anlegg og produksjon av hydrogen og ammoniakk det neppe er marked for i landsdelen.

For dette skal det bygges milevis med store, nye veier og fundamenteres enorme installasjoner og ledningsnett – i et arktisk landskap hvor snøscooterløyper har blitt ansett som problematisk.

Dette medfører nye, utmattende runder med saksbehandling for samiske aktører og myndigheter. Planer er en trussel mot naturbaserte næringer inkludert turisme, mot dyre- og fugleliv på land og i vann – og mot bolyst. Det er heller ikke godtgjort at prosjektene vil ha reell, global klimavirkning.

Regjering og Storting bes respektere Naturavtalen Montreal 2022 og Høyesterettsdommen vedrørende Fosen og avvise alle planer.