OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rettssak på Øyfjellet

I morgen starter rettssaken i Oslo Tingrett, der reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke med støtte fra Motvind Norge har begjært midlertidig forføyning mot vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. Det er en rettssak som aldri skulle funnet sted.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

20. september 2020

Del:

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Av styreleder Eivind Salen

I morgen starter rettssaken i Oslo Tingrett, der reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke med støtte fra Motvind Norge har begjært midlertidig forføyning mot vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. Det er en rettssak som aldri skulle funnet sted.

Det er vanskelig å få inn i hodet at den norske stat i stedet for å støtte den utsatte sørsamiske reindriftsnæringa mot gigantisk utenlandsk kapitalmakt, så stiller den norske stat seg på kapitalmaktens side og legger hele sin tyngde i at Storkapitalen skal få kalvingslandet til reinbeitedistriktet. Kalvingslandet er også flytteleia, går det tapt, er det ikke lenger mulig å opprettholde tradisjonell reindrift.

På tross av dette har utbygger fått lov til å ta seg til rette. De har fått begynne før alle klager var på plass, og de har fått fortsette tross korona, tross kalvingstid, tross at de selv har innsett de ikke blir ferdige, og har bedt om en utsettelse Stortinget har satt at de ikke skal få.

Med andre ord har Regjeringen med partiene Høyre, Venstre og KRF hatt mange muligheter til å komme seg ut av en konsesjon som aldri skulle vært gitt, og latt utbygger tatt regningen for å gamble med gigantiske pengesummer og ødelegge vår felles natur, og samisk land. I stedet har Regjeringen med ansvarlig statsråd og statssekretærer i OED konsekvent stilt seg på utbyggers side, og til og med overstyrt Energidirektoratets pålegg om å ta en pause i utbyggingen i kalvingstida.

Det er så rått parti, dette, at svenske Eolus har solgt konsesjonen til tyske Aquila Capital, som igjen har solgt kraften anlegget skal produsere til canadiske Alcoa. Grunnarealene, med rettighetene til anlegget, er pantsatt i nederlandske Rabobank. Bare den summen er på cirka 3,3 milliarder norske kroner. I fare for underskudd, har det norske garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) gitt en underskuddsgaranti på et par milliarder.

Og så står det sørsamiske reinbeitedistriktet, Jillen-Njaarke, alene mot alt dette her. Vi i Motvind Norge samlet inn en halv million kroner i spleis, og gav tilsvarende fra egne midler for å støtte opp. Dette er å se på en gave fra det norske folk, folket står opp for våre sørsamiske venner på en måte både Regjering og Storting skulle lære av.

Vi ønsker inderlig at reinbeitedistriktet skal vinne saken i morgen. Spørsmålet til Regjeringen og regjeringspartiene er: Hva ønsker dere? Hvilket utfall jobber dere for?

Det er satt av fire dager til saken. Motvind Norge kommer til å følge den helt inn. Støtt opp.

Nye innlegg