Ordfører Vibeke Stjern forteller at Åfjord kommune i år tjener 60 millioner kroner på vindkraftanleggene, og ytterligere 50 millioner fra neste år i produksjonspenger. Dette er penger som kommer fra ulovlig drift. Bildet viser ordføreren i samtale med Jørund Nygård, som er administrativ leder i Motvind Norge. Foto: Privat

Roan Vind-aksjonen fortsetter

Etter å ha fjernet Motvind Norge-medlemmer med makt, hevder politiet […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

30. juni 2023

Del:

Etter å ha fjernet Motvind Norge-medlemmer med makt, hevder politiet at de er nøytrale i saken. Kommunestyret i Åfjord vil ikke mene noe om Fosendommen.

Motvind Norge-medlemmer har siden søndag holdt leir på Fosen, og har aksjonert i protest mot at Roan vindkraftanlegg og Storheia vindkraftanlegg fortsatt er i full drift, mer enn 600 dager etter at konsesjonene ble kjent ugyldige gjennom en enstemmig dom som falt i Høyesterett i storkammer.

Politiet valgte torsdag 29. juni, klokken 06:15 om morgenen, å fjerne aksjonister med makt. Dette ble gjort etter en direkte henvendelse fra selskapet fra Aneo, som drifter Roan Vind. Seinere på dagen uttalte politimesteren på radio at politiet «ikke tar stilling til saken». Men det er jo nettopp det politiet gjør, når de retter seg 100 % etter Aneos oppfordring.

Aneo er et norsk selskap innen fornybar energi som eies av TrønderEnergi og fondet HitecVision. Selskapet ble opprettet i 2022 da det ble fisjonert ut fra TrønderEnergi. Alle vindkraftverk i TrønderEnergis portefølje og 19 % av eierandelene i vannkraftverkene fulgte med i fisjonen. Aneo er deleier i Fosen Vind som har vindkraftverkene Storheia, Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet, Geitfjellet og Hitra 2. Videre er Aneo er operatør og deleier i flere andre vindkraftverk, blant annet Roan Vind som tidligere var en del av Fosen Vind.

Politimesteren, som skal være lovens lange arm, unnlot å nevne det pågående menneskerettighetsbruddet da han ble intervjuet på radioen om det som skjedde torsdag morgen. Han lot også være å nevne at Roan mangler gyldig konsesjon. Videre tiet han om at det i Norge er ulovlig å benytte seg av arealer man har skaffet seg på tvers av loven. Roan Vind driver ulovlig, men det er kanskje ikke så alvorlig i politimesterens øyne?

Politiet i Trøndelag legitimerer menneskerettighetsbrudd, og får her klar beskjed om det på telefonen av Torbjørn Lindseth. Foto: Privat

 

Politimesteren hevder at politiet ikke tar side i saken, men sender sine underordnede, vanlige folk, for å fjerne andre vanlige folk. Politibetjentene blir pålagt av lederen sin å fjerne mennesker som forsvarer rettsstaten. Politimesteren burde skjønt det selv, men måtte få direkte beskjed av Motvind Norges Torbjørn Lindseth på telefonen. Saken er at politiet i Trøndelag legitimerer menneskerettighetsbrudd.

Hjemmelen politiet muntlig viste til da flere av våre medlemmer ble fjernet med makt var at de skulle legge rette for fri ferdsel, poengterer Eivind Salen i et innlegg på Facebook. Folk med gyldig adgang har sluppet forbi hele tiden. Det er ulovlig ferdsel Motvind Norges medlemmer har forsøkt å hindre. Da politiet grep inn torsdag morgen var det for å sikre Aneo «fri ferdsel» til områder de ikke har krav på å bruke. Politiet kunne valgt å sikre den frie ferdselen til reindriftsutøverne som er fortrengt fra området, men prioriterer å sikre drift av et anlegg som driver ulovlig.

 

Saken er at politiet i Trøndelag legitimerer menneskerettighetsbrudd.

«Med et smil skal urett bekjempes. Derfor pynter vi med litt blomster foran bommen og banneret politiet har fjernet. Eller det var forresten ikke politiet, det var lederen for anleggsarbeiderne, Geir Tore Moan. Mens politiet med makt fjernet Anita Haukås Oppedal fra plassen hun satt, gikk Moan bak ryggen på alle og klippet av snoren, så banneret kunne fjernes og bommen løftes», forteller en av aksjonsdeltagerne i en kommentar på Facebook.

Motvind Norge-medlemmer valgte å pynte med blomster da banneret ble hengt opp på nytt etter at Geir Tore Moan, lederen for anleggsarbeiderne, fjernet det torsdag morgen. Foto: Privat

 

Stemningen er god i leirområdet. Foto: Privat

 

Kari Merete Andersen har deltatt i aksjonen fra dag én, og skriver om livet i leiren på Facebook: «I løpet av uka har mange hyggelige folk besøkt leiren, og uttrykt støtte til aksjonen. Det har vært grunneiere, fastboende og hyttefolk. Vi har fått ved og andre gaver til leiren, blitt tilbudt tørkemuligheter og fått mange klapp på skuldra og hjertelige takksigelser. De aller sterkeste opplevelsene med dyp takk var jo fra reindriftsfolka på Fosen som var her på tirsdag og onsdag. «Takk til Motvind, dere virkelig GJØR noe for å støtte oss». Ja det gjør vi, skulle bare mangle. Men å høre det sånn fra den mest berørte gjør jo godt. Godt å vite at det vi gjør er riktig og viktig, sånn som vi selv er overbevist om.»

Åfjord-ordfører Vibeke Stjern har gjennom mange år vært en varm forsvarer av vindkraftutbyggingen på Fosen. Hun inviterte seg selv til Motvind Norges leir for å spille inn «ordførerens fredagsvideo». Ordføreren fikk sin morgenkaffe ved bålet nær den ene bommen som blokkeres. Hun kunne fortelle at Åfjord kommune i år tjener 60 millioner kroner på vindkraftanleggene, og ytterligere 50 millioner fra neste år i produksjonspenger. Dette er penger som kommer fra ulovlig drift.  

I samtale med Motvind Norges frivillige, kunne Vibeke Stjern opplyse om at kommunestyret i Åfjord ikke ønsker å mene noe om verken dommen eller den ulovlige driften. Kommunepolitikerne diskuterte en stund om de skulle ytre seg, men konkluderte med at det var bedre for dem å bare ta imot pengene uten å mene noe offentlig. Da noen i leiren innvendte at det å ikke ville uttale seg også er å vise en mening, var hun enig i det. Det er altså tydelig at kommunestyret i Åfjord ikke vil ivareta urfolks rettigheter, på tross av dommen i Høyesterett. Sånn har de det her.

Velkommen til Roan.

 

Kommunepolitikerne diskuterte en stund om de skulle ytre seg, men konkluderte med at det var bedre for dem å bare ta imot pengene uten å mene noe offentlig.

Mange har valgt å besøke leiren. Til venstre i bildet sitter Leif Arne Jåma. Torbjørn Lindseth i gule bukser sitter som nummer fire fra venstre. Foto: Privat

 


Innholdet i teksten er delvis hentet fra et Facebook-innlegg av Eivind Salen.

Nye innlegg