Enorme arealer ble rasert da myndighetene ga klarsignal til vindkraftutbygging i Vesterfjellan i Vefsn kommune. Illustrasjonen viser rester etter en turbin som har havarert i det værharde området. Foto: Rune Lund

SE BILDENE: Rotorhavari i omstridte Øyfjellet vindkraftverk

FORSØPLING: Vrakrester sprer seg i Vesterfjellan etter rotorhavari i Øyfjellet […]

Forfatter:

Redaksjonen

Publisert:

19. juni 2024

Del:

FORSØPLING: Vrakrester sprer seg i Vesterfjellan etter rotorhavari i Øyfjellet vindkraftverk. 


27. januar i år løsnet en 150 meter bred rotor fra en av de 72 Nordex-turbinene i Øyfjellet vindkraftverk. Rotoren deiset rett i bakken og ble liggende. Konsesjonshaver Øyfjellet Wind AS har unnlatt å ta den nødvendige opprydningsjobben etter havariet, og turbindeler sprer seg derfor i terrenget.

Øyfjellet vindkraftverk åpnet i 2021 og er Norges største. Det ligger i Vesterfjellan i Vefsn kommune i Nordland. Anlegget er plassert nord for Lomsdal-Visten nasjonalpark og sørøst for De syv søstre, som er et kjent og kjært landemerke. Før vindkraftutbyggingen var dette et landets mest intakte naturområder. Det dreier seg om et areal på 1102 kvadratkilometer med vidder, fjell, fjorder, daler og urskog.

Vesterfjellan var beitelandet til den kjente samerettsforkjemperen Elsa Laula Renberg, noe som gir stedet stor symbolverdi. Industrietableringen på fjellet har ødelagt mye for reindriften, og saken var nylig i retten på grunn av dette. Det lokale reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke kjemper for retten til å videreføre den tradisjonelle reindriften, som er en bærebjelke i samisk kultur.

Motvind Norge har vært engasjert i Øyfjellet-saken helt siden organisasjonen startet opp i 2019, i samarbeid med Jillen-Njaarke og Naturvernforbundet i Nordland.

Vrakrestene i Vesterfjellan har ingen praktiske funksjoner, men kan kanskje fungere som symboler på en feilslått energipolitikk. Et system som tillater de naturinngrepene og den forsøplingen vi ser i Vesterfjellan, er ikke bærekraftig, verken miljømessig eller sosialt.


 

Nye innlegg