Generalsekretær i Motvind Norge Rune Haaland
haaland_vardafjell_foto_håkonjonassennorheim

Rune Haaland, til venstre, sammen med Jan Helge Vassbø fra aksjonen ved Vardafjell 12. november. Foto: Håkon Jonassen Norheim

Rune Haaland blir generalsekretær

Styret i MOTVIND Norge har engasjert Bellona-stifter, Rune Haaland (59) som Generalsekretær i MOTVIND Norge. Haaland engasjeres fra 20.11.19 og ut april 2020. Hva som skjer etter landsmøtet i april får tiden vise.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

21. november 2019

Del:

Rune Haaland, til venstre, sammen med Jan Helge Vassbø fra aksjonen ved Vardafjell 12. november. Foto: Håkon Jonassen Norheim

Styret i MOTVIND Norge har engasjert Bellona-stifter, Rune Haaland (59) som Generalsekretær i MOTVIND Norge. Haaland engasjeres fra 20.11.19 og ut april 2020. Hva som skjer etter landsmøtet i april får tiden vise.

Haaland går fra stilling som Miljøsjef i Saga Energy på Tananger, men har fortsatt et glødende engasjement for det han betegner som økologisk bærekraftig og støyfri kraft – kraft som eies av folket selv og som kan plasseres der strømforbruket er. Haaland var som 19 åring med i kampen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget og lærte i den forbindelse forskjellen på fornybar energi og økologisk bærekraftig fornybar energi.

Han jobbet 15 år for Bellona og sammen med Frederic Hauge var han med på å legge grunnlaget for en storstilet industriell satsning og modernisering mht miljø i både fastlandsindustrien og oljevirksomheten på norsk sokkel. Etter 2002 har Haaland jobbet med å bekjempe tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold mot kvinner, blant annet i samarbeid med TV2 jentene Saynab og Kadra som avslørte Imamene.

Han bygde fundamentet for norsk elbilforening fra 2009 til 2011 fra bunnen til å bli en av landets mektige interesseorganisasjoner for elbiler. Etter å ha fullført sitt engasjement for Elbilforeningen har han vært President i den Europeiske «tenke-tanken» Electric Vehicle Union (Brussel) som jobber med å uvikle økologisk bærekraftig mobilitet på land, sjø og i luften basert på fornybare energikilder.

Haaland trodde som mange andre at vindkraft var en av løsningene både for å kunne lade elbiler og kutte kullforbruk, men har blitt referert flere ganger i massemedia på at kunnskapsgrunnlaet og erfaringene fra vindkraftutbygginger i Norge fikk ham til å snu:
– Jeg er flau over å ha stolt på vindindustrien, sier Haaland, men har forholdt meg til fjellvettregel nr 8 «Vend i tide – det er ingen skam å snu».

Vi er glad for at Rune Haaland har sagt ja til å være Generalsekretær.