crypto-blog-featured-image1

Saksdokumenter til Landsmøtet

Til landsmøterepresentantene  Stavanger 30. oktober 2019 SAKSDOKUMENTER TIL LANDSMØTET I […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

2. november 2019

Del:

Til landsmøterepresentantene
 

Stavanger 30. oktober 2019

SAKSDOKUMENTER TIL LANDSMØTET I MOTVIND NORGE 2019


Velkommen til landsmøtet på Frøya 15. -17. november 2019.

Frøyværingene har synliggjort både den nasjonale motstanden mot vindkraftverk samt vindkraftregimets mange skyggesider, derfor er det naturlig å avholde det første landsmøtet her.

Vedlagt ligger saksdokumentene, informasjon om overnatting og transport, og orientering om Frøya-aksjonens fagseminar som arrangeres samtidig. Sakspapirer blir sendt til alle medlemmer.

Selve det formelle landsmøtet starter lørdag 16. november kl. 15 og vi har satt av 3-4 timer.

Utvidet påmeldingsfrist
Interimsstyret har besluttet å utvide muligheten for påmelding til landsmøtet fram til møtet starter. Antallet representanter med stemmerett følger fortsatt den fylkesvise fordelingen. Dette er ikke helt i samsvar med forslaget til vedtekter som vil gjelde videre for Motvind Norge, men siden dette er et stiftelsesmøte vil vi gjerne ha flere påmeldte fra hele Norge. Landsmøtet vil selv stemme over om innkallingen godkjennes.

Betalt reise for de med lengst vei
Interimsstyret legger frem et budsjett som betyr at de som har lang reisevei vil få et økonomisk bidrag. Forslaget betyr at de som har lang flyreise (4-5 timer m/transitt) kan få 2000 kroner i støtte. Med forbehold om at landsmøtet vedtar budsjettet. Vi håper med dette å få opp deltakelsen fra områder som har lang reisevei!
 
Møteplass Frøya
Landsmøtehelga 15-16.11 arrangerer Frøyaaksjonen et  fagseminar om vindkraft, med aktører fra Frøyaaksjonen, Trønder Energi, NVE, OED, politiet, politikere og Motvind Norge. Fagseminaret er sterkt og relevant, og alene grunn nok til å komme! Hele seminaret inkluderer servering, og koster 600 kr. 

Før landsmøtet blir det tur til Nessadalen. Etterpå blir det festmiddag med Frøyasodd!
 
 
Vel møtt!
 
Med vennlig hilsen
 
Motvind Norge
 
Sign:  Eivind Salen    
Sign:  Hans Anton Grønskag  
Sign:  Torbjørn Lindseth   
 
 
Vedlegg:  Saksdokumenter
                Transport under landsmøtet

Nye innlegg