Anne Lajla Kappfjell Gaup, foto av rein i høy oppløsning

Samisk slampoesi på ettårsdagen for Fosen-dommen

11. oktober 2021 fastslo Høyesterett at to av vindkraftanleggene på […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

18. oktober 2022

Del:

11. oktober 2021 fastslo Høyesterett at to av vindkraftanleggene på Fosen mangler gyldige konsesjoner, fordi anleggene fortrenger sørsamisk reindrift. Også på Sjonfjellet, i kommunene Nesna og Rana, trues reindriften av vindindustri. Foto: Anne-Lajla Kappfjell Gaup

Når våre politiske myndigheter med vitende og vilje ignorerer en høyesterettsdom, kan det være vanskelig å vite hvordan man skal respondere. Juho-Siri/ Siri Broch Johansen setter ord på det mange føler, med samisk slampoesi.

På ettårsdagen for Fosen-dommen, 11. oktober i år, fremførte Juho-Sire/ Siri Broch Johansen fra Tana samisk slampoesi på et arrangement i regi av Norske Samers Riksforbund, Motvind Norge, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, foran Stortinget. Når de lovstridige vindkraftanleggene i Roan og på Storheia på Fosen fortsatt snurrer og går på tross av manglende lovlighet, er det en skandale som vekker oppmerksomhet langt utenfor landets grenser. Juho-Sire/ Siri Broch Johansen (samisk/ norsk navn) setter ord på det i denne kraftfulle opptredenen.

Teksten som danner utgangspunktet for slampoesien er publisert i boka «Brev til kommisjonen», utgitt av forlaget ČálliidLágádus, og kan bestilles her.