Oppdatert kart over Finnmark etter at NVE offentliggjorde hvilke 11 vindkraftprosjekter de vil sende ut på høring. Grafikk: Bård S. Solem, Motvind Norge 

SE OVERSIKTEN: Dette er områdene NVE ser på for vindkraft i Finnmark

24. juni kunngjorde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at 11 […]

Forfatter:

Redaksjonen

Kategorier:

Publisert:

26. juni 2024

Del:

24. juni kunngjorde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at 11 av 26 foreslåtte vindkraftprosjekter i Finnmark skal utredes videre. Motvind Norge har sett nærmere på hvor store arealer de forskjellige anleggene påvirker og legger beslag på.


-Alle de elleve prosjektene som skal utredes blir ikke gjennomført, men alle som en vil berøre areal og påvirke områdene de står i, sier John Fiskvik, som er styreleder i Motvind Norge.

-Motstanden mot vindkraft er økende, og det er gode grunner til det. Ikke bare er vindkraften sterkt naturskadelig og en direkte belastning for strømforsyningen vår, særlig når den blir satt i kombinasjon med overdimensjonerte utenlandskabler, men det er også en voldsom belastning for de som blir direkte berørt.

Det er dokumentert at vindindustri forårsaker redusert folkehelse, store verdifall på eiendom og sterke personlige plager.

-Vindkraftutbygging svekker bolysten – for hvem vil etablere seg nær et bråkete industrianlegg? Og bolyst, det burde være førsteprioritet for kommuner i distriktene, som ofte sliter med innbyggertallene, sier Fiskvik.

Til tross for dette vil regjeringen og Stortinget presse gjennom mer vindkraftutbygging, også i Finnmark.

-Her og nå oppleves det nok som en lettelse for mange at femten vindkraftprosjekter er lagt i skuffen av NVE, men hva med morgendagen? Som kjent blir gamle vindkraftplaner ofte hentet fram igjen.

Fiskvik spør hva det gjør med utviklingen for lokalsamfunn at det henger vindkraftspøkelser over områder, planer som kan vekkes til live igjen om kun 14-15 år.  Han påpeker at dette særlig er smertefullt for reindrifta, men også for lokalbefolkninga som er sterkt knytta til sine tur-, bær- og fiskeområder.

-Reindrifta står samlet. Men la det være sagt, det er ikke trivelig når vindkraften og deres samarbeidspartnere forsøker å bruke splitt og hersk mellom reindrift og øvrige interesser. Hele 70 % av finnmarkinger er imot vindkraft, og de står samlet mot den store trusselen vindkraft representerer, avslutter John Fiskvik.


Nytt kart over Finnmark

Bård S. Solem har oppdatert kartet over Finnmark etter at NVE offentliggjorde hvilke 11 vindkraftprosjekter de ønsker å sende ut på høring. I svakere farge ser du prosjektene som er tatt ut av planene nå, men legg merke til at de ikke er fjernet for godt. NVE sier at de kan tas opp igjen til vurdering etter 2040. Grafikk: Bård S. Solem, Motvind Norge

Det kan være vanskelig å forstå hvor store arealer vindkraftverk påvirker. Hvis vi flytter grafikken for de foreslåtte prosjektene i Finnmark sørover, og plasserer dem på kartet rundt Oslo, blir det kanskje lettere å se hvor store arealer det er snakk om. Her er planarealene tegnet i rødt med influenssoner på 1, 3 og 5 km avstand og en konturstripe i 10 km avstand. Totalt 602 km2 planareal foreslås utredet. Grafikk: Bård S. Solem, Motvind Norge


 

Nye innlegg