Siste fra Lillesand: Vi er blitt feilinformert!

Markering i Lillesand. Foto: Tord A. Aslaksen

Plan- og bygningsloven gjelder selvsagt også for vindkraftanlegg, og som i alle sammenhenger skal det foreligge gyldig tillatelse før anleggsvirksomhet kan igangsettes. Det holder ikke å høre på NVE og OED. Nå legger også administrasjonen i Lillesand kommune til grunn at ASKO sine vindturbiner ikke er ønsket i Nordbømarka.

Snuoperasjonen kom først politisk og kommunepolitikere innrømmet og beklaget «vi er blitt feilinformert» og «vi ble fortalt at vi ikke hadde noe vi skulle ha sagt».

Nå argumenteres det bredt mot vindturbiner, maskinene måtte forlate Nordbø!  Motvind Norge er spydspissen og går i flokk sammen med friluftslivsorganisasjonene i Agder og Lillesand kommune – mot NVE. Staten står side om side med særinteressene og bransjen, ikke med kommunen, innbyggerne og naturen.
Nå må presset komme i det statlige leddet, slik at staten forstår alvoret, at loven må følges, at det må bremses, stoppes, faktisk også spoles tilbake.

Måtte mange få oppleve gleden når vedvarende innsats for å ta vare på natur, miljø og helse nytter. Her i landet må vi aldri slippe kravet om at urett skal gjøres opp, og at vi må stå opp for hverandre uansett hvor slaget står!

Neste sak vi vet skal opp lokalpolitisk er i Våler kommune 6. mai. Der er det LNL og NMF som går i front.

Les Høringsinnspill til endring av konsesjon for Lillesand vindkraftverk til å omfatte Nordbøveien.