Sjekkliste for feil og mangler i vindkraftsaker

Motvind Norge har utviklet en stor sjekkliste for feil og mangler som kan brukes av alle som vil skrive brev til NVE eller OED. Last ned sjekklista her.