Sjonfjellet på vakre Helgeland – et offerlam?

På Sjonfjellet 2. juni: Arnt-Ivar Lillevik, Motvind Sjonfjellet og May Lene Meyer, Naturvernforbundet i Rana og Omegn.


På vakre Helgeland, nærmere bestemt Sjonfjellet – der fikk Freyr AS for 2-3 år siden lyst å bygge landets største vindkraftverk. Politiske miljø har siden latt seg begeistre og bevilger stadig titalls millioner fra offentlige fond og tilskuddsordninger, mens natur- og miljøorganisasjoner som Motvind Sjonfjellet og Naturvernforbundet feies av banen. Som det skjedde under Clean Energy Conference 2021 på Mo 3. juni. Det lot Motvind Sjonfjellet ikke gå upåaktet hen.

Under dekke av “grønt skifte” lar våre tillitsvalgte seg lokke, og ofrer gjerne både natur, samfunnets økonomiske midler og lokalsamfunn mens de smilende lar seg avbilde sammen med representanter for ulike selskap.
Trass folkeopprør opptrer politiske parti og store deler av pressa likevel bekymringsløse for grunnverdiene i natur, rettsvern og samfunn, ja, de velger faktisk å neglisjere, ja endog latterliggjøre, tusener av opprørte bekymrede innbyggere.

Motvind Sjonfjellet på Helgeland som vil bevare Sjonfjellet og hindre at Freys AS får skade natur, samfunn og miljø i kommunene Nesna, Rana og Hemnes, fikk ikke slippe til under Clean Energy Conference 2021. I uke 22 arrangerte de derfor sammen med Industriaksjonen og Naturvernforbundet i Rana og Omegn flere sterke markeringer, se oversikten med korte kommentarer fra styret:

2. juni Stand på Nesna og bilkortesje til Sjonfjellet
40-50 biler og ca 100 fremmøtte på fjellet. Rana Blad tilstede
Om bilkortesjen på Motvind Sjonfkjellet blogg her

2. juni Politisk møte
Med partiene representert i kommunestyret og Hogne Hongset, Arnt-Ivar Lillevik,  Merete Liberg og Hilde Næstby. Vellykket. Politikerne ble overrasket over at vi brukte tid på den gode kraftsituasjonen i Nordland.

2. juni Folkemøte  i Utskarpen
Innledere Torbjørn Lindset, Hogne Hongset og May Lene Meyer. 40-50 fremmøte. Strålende vær og svært vellykket arrangement. Salg av bøker og forfriskninger. Møtet ble filmet.

3. juni Pressekonferanse i etterkant av Clean Energy Conference
Med Torbjørn Lindseth, Merete Liberg, Arnt-Ivar Lillevik, Hogne Hongset og Kim Olav Johansen (Industriaksjonen) og Hilde Næstby. Rana Blad tilstede. 
Se opptak her og Rana Blad her