Monika Lavoll, skarv, 28.01.22

Skarv mot Zephyrs «Vidar»

«Kunst som virksomhet har vært med oss (sapienser) i uminnelige […]

Forfatter:

Christina Fjeldavli

Publisert:

28. januar 2022

Del:

«Kunst som virksomhet har vært med oss (sapienser) i uminnelige tider. Naturmotiver resonnerer sterkt i oss, og jeg håper dette trykket kan bidra til deres aktivitet for artsmangfold og mot videre rasering», skriver kunstner Monika Lavoll.

Tekst: Christina Fjeldavli. Foto: Monika Lavoll

Med sin karakteristiske form og blåglinsende fjærdrakt er skarven en fugl som har inspirert mange kunstnere. Monika Lavolls grafiske verk «Skarv» (2021) utstråler noe av den styrken og steilheten vi vil trenge i kampen mot Zephyrs havvindprosjekt «Vidar». Som tidligere omtalt på Motvind Norges nettsider, planlegges det nå et havvindanlegg som skal dekke 201 kvadratkilometer i Skagerrak med turbiner opp til 340 meter.   

Storskarven, som er den største av de to skarveartene i Norge, forekommer i to underarter, én marin og én mer kontinental. Begge arter livnærer seg på fisk. Så langt tilbake som Havforskningsinstituttet har data, har storskarv (Phalacrocorax carbo) søkt tilhold i Oslofjorden vinterstid. Også toppskarv, som hekker fra Rogaland til Finnmark, overvintrer i mindre antall i Oslofjorden. Den andre underarten av storskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) observerte man første gang hekkende i Norge, i Rogaland i 1996. Året etter hekket fuglen også på Øra ved Fredrikstad. Senere har den bredt seg langs hele kysten mellom Østfold og Haugesund (Havforskningsinstituttet, 2021). Det er nærliggende å tenke seg at det enorme havvindanlegget «Vidar», som er planlagt i et fiskerikt område, vil kunne påvirke skarvenes matfat i negativ retning.

Kunstner Monika Lavoll har valgt å donere to eksemplarer av «Skarv» til kampen mot Zephyrs «Vidar», et eksemplar til Motvind Norge og det andre til La Naturen Leve. Selve motivet måler 10 cm x 15 centimeter og arkstørrelsen er A4. Lavoll skriver selv følgende om trykket: «Kunst som virksomhet har vært med oss (sapienser) i uminnelige tider. Naturmotiver resonnerer sterkt i oss, og jeg håper dette trykket kan bidra til deres aktivitet for artsmangfold og mot videre rasering».

Vi takker Monika Lavoll for en flott gave som vil gi oss inspirasjon i det videre arbeidet.

Ta kontakt med La Naturen Leve eller Motvind Norge om du ønsker å legge inn et bud på et av trykkene. Utropsprisen er kr. 1270 inkludert innenlands frakt.

Kilder

Krafttak for kysttorsken | Havforskningsinstituttet (hi.no)

Storskarv (artsdatabanken.no)

Hjem/Home (monikalavoll.no)