Svarthammaren, Åge Røe

Skjebnesommer for naturen i Orkland

Svarthammaren i Orkland slik området bør bevares for ettertiden. Foto: […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

25. juni 2022

Del:

Svarthammaren i Orkland slik området bør bevares for ettertiden. Foto: Åge Røe


Tekst av Erlend Leirdal, kunstner og medlem av Motvind Norge


Innholdet i teksten står for skribentens regning.

Orklendinger! Dette er en skjebnesommer for naturen i Orkland. Det handler om det som skulle være den evigvarende naturen i Snillfjord. Selve livsgrunnlaget vårt, naturen, den vi ikke kan ta fra våre etterkommere, vi måtte heller ofre oss selv.  

I Orkland foreligger det planer om å sprenge flatt Ustjåren for å etablere såkalt «grønn energi» gjennom Valinor, et selskap helt uten industrietableringserfaring, et skalkeskjul for Norsk Vind som sikler på hele den sentrale Snillfjordhalvøya rundt Svarthammeren, som skal ofres til vindindustrien. Planene selges inn med et tomt løfte om «ti tusen arbeidsplasser».  

I konkurranse med Valinor finner vi Freyr, enda et vindkraftspekulantselskap, som vil starte et «CO2-fangstanlegg» i Åstfjorden. Freyr prøvde samme strategi i Aure, der jeg hører til. I Aure handlet det om gigantisk landbasert lakseoppdrett, noe som avstedkom allmenn latter. Et par vindturbiner er helt hjelpeløse i å levere strøm til et slikt anlegg.  

Saken er at vindkraft ikke kan levere noe av betydning til slike etableringer. Vindkrafta leverer ca. 30 % av installert effekt gjennom året og blir som et blaff innimellom. Det er pengene disse kreftene jakter på, og de skiter i hvor mye natur de ødelegger. De skiter i hvor mye framtid og penger som går tapt for dem som lever i områdene, eiendomstapene, mulighetene innafor turisme. 

Jeg håper dere med stemmerett og ansvarsfølelse aktivt hjelper politikerne i Orkland til å si et klart NEI til vindkraft. I dag er det nemlig slik at Snillfjord-naturen er helt unik. Her finner vi det siste intakte kystfjellområdet i Trøndelag. Hvis området vernes, har vi et evig batteri for verdiskapning i et stort område. Slippes vindindustrien til, blir Avatar-landskapet ødelagt for alltid.     

Til sist må jeg nevne at jeg ikke engang har vært der, men jeg har drømt om det siden jeg fikk hagle på dispensasjon fra våpenloven som 14-åring for 44 år sia. Det å ha Svarthammeren og drømmen om de bortgjemte villmarksområdene i Snillfjorden i hjertet, er det som holder meg oppe. Uten naturen og drømmene om Svarthammeren, vil jeg ikke finnes. Det har jeg til felles med hubroen.  

Erlend Leirdal feirer i år 30-årsjubileum i år som heltids billedkunstner.
Han arbeider med skulptur i tre, og har vært aktiv med mange store utsmykkinger rundt i landet, og med utstillinger i inn- og utland.
Leirdal er representert i flere offentlige samlinger. Han er aktuell med et triptykon i det nye Nasjonalgalleriets visning fra de faste samlingene, og med sommerutstilling i Erkebispegården i Trondheim. Foto: Mats Linder


Orkland kommune presenterer vindkraftprosjektet her.

Meld deg inn i Motvind Norge her!

Nye innlegg