Sørøya: På tide å stanse Vento Ludens på Skonnertfjellet

Motvind Nord har bedt NVE om å ikke innvilge flere endringer og utsettelser av denne konsesjonen og fastholde at konsesjonen utløper 31.12.2021. Dersom fristen ikke kan overholdes må NVE kreve at tiltakshaver Vento Ludens søker om ny konsesjon.

Høst og tidlig vinter 2020/2021 var det lite snø og godt vær her nord, og veien over fjellet var åpen til først i februar 2021. Det er derfor påfallende at Vento Ludens ikke har nyttet de gode værforholdene til anleggsarbeid, ikke i planområdet og heller ikke på kaianlegget. Det var ingen aktivitet i anlegget fra 05.10.2020, ikke en gang ilandføringsanlegget er ferdigstilt. Dette står i grell kontrast til den tidsnød og det intense presset som Multiconsult AS i 2018 utøvde overfor kulturminnemyndighetene på vegne av Vento Ludens .

Selskapets liste over gjenstående arbeider vitner om underlige prioriteringer og rekkefølge i et prosjekt av denne type og i et område som dette. Forsinkelsene i anlegget må ene og alene tilskrives selskapet og måten de har organisert og lede arbeidet på. 

Et vedtak i forvaltningen skal bygge på kunnskapsgrunnlaget ved vedtakstidspunktet. Dvs. at et vedtak om søknad om utsatt frist skal legge dagens kunnskapsgrunnlag til grunn. 

Dårlig framdrift, gjentatte utsettelser av frister, mange endringer i opprinnelig konsesjon, brudd på vilkårene om datoer og frister overfor reindrifta, faren for forurensning av vann og vegetasjon, miljø- og kulturminnehensyn; alt i alt ser vi ingen grunn til å gi ny utsatt frist. På tide å sette grenser for selskapet Vento Ludens herjinger på Skonnertfjellet

Sørøya – den grønne øya i nord med rein og vandringsveien Sørøya på langs er unik.  

Vindkraftanlegg mot kveldssola og epoxy i fiskevann og reinbeiter er ingen god mix og dårlig reklame for Finnmarks grønne øyer! Samfunnet og landskapet kan leve med de inngrep som er gjort med veier og fundamenter, om man slipper traumene fra turbiner og rotorblad.

Relevante lenker

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/vil-stoppe-vindkraftverk-som-er-pabegynt-pa-soroya-i-finnmark-1.15458126

Sørøya – den grønne øya i nord. Redaksjon: Tom-Erik Ness og Tor Harry Bjørn, Hammerfest kommune, 2021 

Om Dønnesfjord vindkraftverk, Motvind Norge, 30.3.2020