kraftlinjer

Stans videre elektrifisering av sokkelen!

Elektrifisering av norsk sokkel hevdes å gi reduserte klimautslipp. Elektrifisering av sokkelen er i sum klart negativt, og Motvind Norge mener all videre elektrifisering bør stanses!

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

27. november 2020

Del:

Foto: Ragnhild Sandøy

Elektrifisering av norsk sokkel hevdes å gi reduserte klimautslipp. Elektrifisering av sokkelen er i sum klart negativt, og Motvind Norge mener all videre elektrifisering bør stanses!

Elektrifiseringen begrunnes med utredninger gjort av Oljedirektoratet, NVE og Miljødirektoratet, på oppdrag fra OED. Utredningene viser at norske CO2-utslipp går ned, mens den globale klimaeffekten ikke engang er utredet! På spørsmål om hvorfor dette ikke er gjort, har NVE svart slik: «Å vurdere virkninger på globale utslippsreduksjoner var ikke en del av oppdraget.»

Kraftbransjens ønsker elektrifisering fordi den vil gi sterk økning av strømprisene. Dette har flere negative effekter. Energiintensiv industri kan bli flagget ut til land som bruker fossil energi, noe som vil gi stor negativ klimaeffekt. Økte priser på strøm kan gi grunnlag for nye konsesjoner for naturraserende vindkraft på land.

Utdyping
Elektrifisering av norsk sokkel er blitt drevet fram av kraftbransjen, som hevder at elektrifiseringen er et viktig klimatiltak. Dette er feil og udokumentert, og også tilbakevist av både Cicero Senter for klimaforskning og Samfunnsøkonomisk institutt ved NTNU.

OED har fått elektrifiseringen analysert gjennom utredninger gjort av OD (Oljedirektoratet), NVE og Miljødirektoratet. Utredningene viser at norske CO2-utslipp, naturlig nok, vil gå ned ved elektrifisering av sokkelen. Den globale klimaeffekten er imidlertid ikke utredet! På spørsmål om hvorfor dette ikke er gjort, har NVE svart slik: «Å vurdere virkninger på globale utslippsreduksjoner var ikke en del av oppdraget.»

I en krevende tid kan dermed et stort antall milliarder kroner bli brukt på elektrifisering av sokkelen, uten at det engang er vurdert om dette vil gi reell reduksjon av klimautslipp. Equinor har lansert planer om elektrifisering for 50 milliarder kroner. Equinors argument for elektrifiseringen er heller ikke at dette vil gi reduserte klimautslipp, men at tiltakene er lønnsomme for Equinor. Dette fordi selskapet får reduserte kostnader til CO2-avgift og kvotekjøp.

Kraftbransjens ønske om elektrifisering er klart knyttet til at elektrifiseringen vil gi sterk økning av strømprisene. Dette har flere negative effekter. Energiintensiv industri kan bli flagget ut til land som bruker fossil energi, noe som vil gi stor negativ klimaeffekt. Økte priser på strøm kan gi grunnlag for nye konsesjoner for naturraserende vindkraft på land.

Elektrifisering av sokkelen er i sum klart negativt, og all videre elektrifisering bør stanses!

Vedtatt på Motvinds landsmøte 7.11.2020 og nærmere utdypet i styret 20.11.2020.