Fosen-aksjonistene valgte 12. oktober å blokkere alle inngangene til Statkrafts hovedkvarter. Foto: Anita Haukås Oppedal

Statkraft kan ikke sko seg på menneskerettighetsbrudd

Driftsinntekter fra Storheia vindkraftverk må brukes til reparasjon av de […]

Forfatter:

Redaksjonen

Kategorier:

Publisert:

12. oktober 2023

Del:

Driftsinntekter fra Storheia vindkraftverk må brukes til reparasjon av de ødelagte reinbeitearealene, krever NSR Nuorat og Natur og Ungdom. Fosen-aksjonistene valgte i dag å blokkere Statkraft, som beriker seg på det pågående menneskerettighetsbruddet.

Menneskerettighetsforkjempere og naturvernere fra flere organisasjoner, med NSR Nuorat og Natur og Ungdom (NU) i spissen, valgte 12. oktober å blokkere alle innganger til Statkrafts hovedkvarter på Lysaker i Oslo. Statkraft eier 52, 1 % av Storheia vindkraftverk på Fosen, som i likhet med Roan vindkraftverk, mangler gyldig konsesjon. Til tross for manglende konsesjoner driftes begge anlegg for fullt. NSR Nuorat og NU krever nå at Statskrafts driftsinntekter fra Storheia vindkraftverk settes inn på et fond som øremerkes reparasjon av de ødelagte reinbeitearealene. Det er verdt å nevne at Statkraft tar seg til rette og fortrenger urfolk også andre steder, som i Chile. Dette er et selskap som har en lang vei å gå når det gjelder bærekraft og etikk.

Geir Fuglseth, som er kommunikasjonsansvarlig for både Statkraft og Fosen Vind, hevder ifølge Finansavisen at Statkraft er «opptatt av å finne en løsning på Fosen». Fuglseth beklager ikke det pågående menneskerettighetsbruddet direkte, men han beklager at «denne saken har tatt så lang tid og belastningen dette har medført for de berørte samene». Som regjeringen har han tro på at partene skal lykkes med å mekle seg bort fra en høyesterettsdom, for å sikre fortsatt drift av Storheia vindkraftverk.

I to fulle år har regjeringen trenert en enstemmig dom fra Høyesterett i storkammer. Både statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland har innrømmet at menneskerettighetsbruddet på Fosen er pågående. Støre og Aasland har også beklaget, men beklagelsen ser ikke ut til å stikke så dypt. Regjeringen har nemlig bestemt seg for at Fosen-anleggene skal driftes videre. I tillegg vil regjeringen at det skal bygges ut massivt med vindkraft i Finnmark, slik at enda flere reindriftsområder ødelegges. 

Greta Thunberg var blant appellantene foran Statkraft i dag. I appellen uttrykte hun klart og tydelig at tiltak som går på bekostning av urfolk ikke kan betegnes som grønne, og at «energiformer som bryter menneskerettigheter er ikke bærekraftige». Thunberg sa også at kraftutbygging i reindriftsområder er «systematisk kolonisering», og at «Norge skjemmer seg ut internasjonalt nå, ekstremt mye». Den kjente klimaaktivisten avsluttet med å love fortsatt støtte til aksjonistene. Det er en skandale for Norge som rettsstat at samiske ungdommer må sette livene sine på vent for å kjempe for rettigheter som burde være selvsagte.

Nye innlegg