Statnetts rolle i kraftforsyningen må granskes

Stein Malkenes og Torbjørn Lindseth i Motvind Norge overrakte i dag morges Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnett, kopi av brevet til Riksrevisjonen.


I dag tas den nye sjøkabelen til England i bruk. Motvind Norge har i dag tidlig markert sin motstand mot de senere års unødvendige bygging av stadig flere utenlandskabler. Kablene er bygd av Statnett, og markeringen foregikk utenfor Statnetts kontorer i Nydalen i Oslo. Motvind Norge og Industriaksjonen jar i dag sendt brev og bedt Riksrevisjonen foreta en full gjennomgang av Statnetts rolle i den store utbyggingen av nye utenlandsforbindelser siden Statnett ble opprettet 1.1.1991. 

Ingen av utenlandsforbindelsene som er bygd etter at sjøkabelen Skagerak 3 til Danmark ble tatt i bruk i 1993, er nødvendige for at Norge skal ha full forsyningssikkerhet. Dette gjelder en 4. kabel til Danmark, en til Nederland, en til Tyskland og den som i dag tas i bruk til England. Hovedeffekten av kablene er at de importerer Europas tradisjonelt høyere strømpriser, og gjør at den konkurransefordelen som lave strømpriser har gitt oss i Norge, gradvis blir mindre og mindre.

De stigende strømprisene vi nå opplever, og som er et resultat av kablene, vil også gi stort press på naturen og økt naturtap. De vil øke presset for å tillate utbygging av mer vindkraft i det vi har igjen av verdifull natur i alle deler av landet. I tillegg ser vi økt effektkjøring i regulerte vassdrag og dramatisk nedtapping av magasiner som gir store økologiske konsekvenser. 

Motvind Norge og Industriaksjonen krever at våre myndigheter snarest går grundig inn i all muligheter til å ta kontroll over produksjon og distribusjon av kraft på en måte som tjener samfunn og natur samlet, og ikke ut fra hva som tjener en kommersiell kraftbransje. Det er på tide med en full gjennomgang av energipolitikken. I den sammenhengen er det positivt at Arbeiderpartiet har programfestet å nedsette en Energikommisjon når ny regjering tiltrer. Vi forutsetter at kommisjonens sammensetning reflekterer frivillig sektor samt naturkompetanse.

Kontakt: Stein Malkenes, daglig leder Mobil 913 62 733Statnett om North Sea Link