Barth Eide, foto fra regjeringens nettsted, 13.12.22

Statsråd med liv og lære i utakt

Da Espen Barth Eide ble intervjuet om arealendringer i NRK/P2s Helgemorgen […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

13. desember 2022

Del:

Da Espen Barth Eide ble intervjuet om arealendringer i NRK/P2s Helgemorgen søndag 11. desember, unnlot han å nevne vindkraftutbygging. Grafisk design: Siri Fjeseth

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) unnlot å nevne vindkraftbyggingen, da han nylig ble spurt om hvordan vi kan redusere nedbyggingen av natur. «Det er pent sagt overraskende, når han er så opptatt av å bremse videre hyttebygging for å bevare urørt natur», poengterer Hogne Hongset. 


 Tekst: Hogne Hongset, rådgiver i Motvind Norge


Norge fikk verdens første miljøverndepartement i 1972. Miljøvernminister ble botanikeren professor Olav Gjærevoll. Solberg-regjeringen endret departementet i 2014 til Klima-og miljødepartementet. Begrepet «vern» var da ute, og 50 år etter botanikeren Gjærevoll bestyres departementet i dag av statsviteren Espen Barth Eide.

Barth Eide ble søndag 11. desember intervjuet i NRK/P2s Helgemorgen. I programmet hadde han alle de «riktige» standpunktene om hvor viktig det er å ta vare på det vi har igjen av urørt natur. Her noen sitater: «Alle land må innse at vi har drevet rovdrift på naturen. Vi har også bygget ned for mye natur. Vi må slutte med det.» «Vi må se mye mer nøye på det arealet som er igjen. Vi er alle avhengige av at det biologiske mangfoldet på jorden opprettholdes.» «Dette er faktisk like alvorlig som klimakrisen.» «Hvis vi fortsetter med den nedbyggingen av natur vi har holdt på med på kloden i industriell tid, så går det ikke, rett og slett.» «Den nedbyggingen av biodiversitet og økosystemer som vi har drevet med, den må vi rett og slett slutte med.»

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) unnlot å nevne vindkraftbyggingen, da han ble spurt om hvordan vi kan redusere nedbyggingen av natur.

Så var det dette med liv og lære. For etter disse kraftfulle uttalelsene ble Barth Eide spurt om hva som bør gjøres med de vindturbinene på Fosen som Høyesterett har dømt som ulovlig bygget. Her svarte Barth Eide dette: «Regjeringen tar selvfølgelig dommen i Høyesterett på største alvor!» Men han ville ikke uttale seg om «denne konkrete saken», fordi den er under arbeid i Olje- og energidepartementet. Det kan nok tenkes at Olav Gjærevoll ikke ville distansert seg, og overlatt Fosen-saken til energiministeren!

Barth Eide vil at hyttebygging over tregrensen skal fases ut. Vindkraftutbygging over tregrensen unnlater han å nevne. Kilder: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Barth Eide ble så spurt av NRKs journalist om hva som kan gjøres for å redusere nedbyggingen av det vi har igjen av villmarksnatur. Og her kom Barth Eide med en svært viktig opplysning, relatert til hyttebygging. Han sa blant annet dette: «Når det gjelder nedbygging av natur i høyfjell, så er det veldig mye hyttebygging som har vært hovedårsaken. Det er voldsomme arealer som går med til hyttebygging. Nå har vi nettopp laget en ny veileder for fritidsboliger som i utgangspunktet sier at det ikke skal bygges over tregrensen for eksempel. Vi må rett og slett fase ut den typen hyttebygging.»

Barth Eide nevnte ikke vindkraftbyggingen da han ble spurt om hvordan vi kan redusere nedbyggingen av natur. Det er pent sagt overraskende, når han er så opptatt av å bremse videre hyttebygging for å bevare urørt natur. For vindkraftverkene i norsk natur har på to ti-år bygd ned mer natur enn 100 års hyttebygging. En rekke vindkraftprosjekter ligger nå i kø for behandling, i påvente av at utbygger skal klare å overbevise aktuelle kommuner om å be NVE åpne for konsesjonsbehandling. Disse prosjektene er i stor utstrekning plassert nettopp over skoggrensen.

Det nærmeste Barth Eide kom i å kommentere vindkraftverkene, var dette: «Egentlig kan vi si at nettopp fordi det heldigvis er så stort fokus på å løse klimakrisen, så må vi også minne om at natur krever blant annet sammenhengende areal. Og da må vi se på hvor vi for eksempel kan bygge vindmøller i framtida, og hvor vi ikke bør gjøre det.» Hvor vi i alle fall«ikke bør gjøre det» må ifølge klima- og miljøministeren nå være helt åpenbart. Det eneste logiske er at Espen Barth Eide nedlegger forbud også imot nye vindkraftverk «over skoggrensen». Det vil i praksis stoppe alle planer om nye vindkraftverk i Finnmark, og også i svært store deler av resten av landet.

Det eneste logiske er at Espen Barth Eide nedlegger forbud også imot nye vindkraftverk «over skoggrensen».

Så spørs det om Barth Eide tør å utfordre vindkraftbransjen? Det bør han, hvis han mener alvor med å redde natur. For ifølge både NVEs og Statnetts langsiktige markedsanalyser trenger vi ikke mer vindkraft på land for å nå vedtatte klimamål og for å skaffe nok energi til ny industri. Det poenget ville nok en «naturvernminister» ha slått i bordet!

Hvis klima- og miljøministeren mener alvor med å redde natur, bør han utfordre vindkraftbransjen. Foto: Kaare Finbak


Teksten ble først publisert i Nordnorsk debatt.

Nye innlegg