Stein Malkenes ny daglig leder

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å lede en av landets viktigste folkelige organisasjoner i energi- og miljøpolitikken, sier Malkenes.

Stein Malkenes har lang ledererfaring fra frivillige organisasjoner og har blant annet vært leder i Naturvernforbundet, Norsk Fyrhistorisk Forening og miljøorganisasjonen Salmon Camera. Han var generalsekretær i Næringslivets Kystaksjon, en av de første riksdekkende organisasjonene som tok opp kampen mot vindindustriens naturødeleggelser, og har inngående kjennskap til energi- og miljøpolitikk, samt politikk og næringsliv.

– Motvind Norge er en unik organisasjon som er oppstått og forankret i en nasjonal folkebevegelse, et opprør mot lovbrudd og traumer skapt av våre folkevalgte. Spekulanter fra inn- og utland får overta norsk natur gratis og gjennomføre store, irreversible naturinngrep i fjell og vidder, etter summariske konsesjonsbehandlinger fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og Energidepartementet (OED). Denne kraftpolitikken var kanskje godt ment, men er nå kommet ut av all offentlig kontroll. Regjeringen har lagt til rette med ulike økonomiske støtteordninger som går rett i lomma til vindbaronene og som vanlige folk og næringsliv må betale, bla. over strømregninga.

– Jeg er svært glad for å kunne bidra til å videreutvikle dette folkelige engasjementet, sier Malkenes.  Noe av det viktigste i tida som kommer blir derfor å bli kjent med Motvind-gruppene rundt om i landet som utrettelig jobber døgnet rundt for å stoppe kraftlobbyen.

Malkenes (69) bor i Florø, er utdannet biologilærer og har vært lærer og rektor i 20 år. Etter perioden som leder i Naturvernforbundet på 1990-tallet har han arbeidet som miljørådgiver og nyskaper i eget firma. Han er ikke medlem i noe politisk parti.

– Styret er svært fornøyd, sier styreleder Eivind Salen. Stein kjenner frivillige organisasjoner og det politiske Norge, og han deler våre verdier. Vi gleder oss over at han vil bli en del av Motvind-laget framover.

Betraktninger om Motvind Norges videre kamp mot vindindustrien
Stein Malkenes forteller om situasjonen rundt vindkraftkampen og hvordan han mener Motvind Norge skal arbeide framover. Kom gjerne med innspill og tilbakemeldinger. Intervju på Naturfilmkanalen 1. oktober 2021