Motvind Norge oppfordrer alle medlemmer til å bruke valgkampen aktivt. Grafisk design: Siri Fjeseth

Stem nei til vindkraft i lokalvalget!

Stem inn flere vindkraftmotstandere ved årets lokalvalg, og bruk gjerne […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

31. juli 2023

Del:

Stem inn flere vindkraftmotstandere ved årets lokalvalg, og bruk gjerne Motvind Norges valgkampmateriell.

I år er det lokalvalg og en gylden mulighet til å stemme inn flere vindkraftmotstandere i kommunestyrer og fylkesting. Selve valgdagen er 11. september. I mange kommuner er det også mulig å stemme 10. september. Disse to datoene må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregisteret per 30. juni i år. Adresser og åpningstider for valglokalene i din kommune finner du på valglokaler.no.

Er du aktiv som Motvind Norge-medlem, kan du gjerne bruke organisasjonens valgkampmateriell for å opplyse og påvirke både lokalpolitikere og velgere i ditt nærmiljø. Du finner en god del skriftlig materiell her. Bilder som viser hvordan vindindustri endrer og ødelegger naturarealer finner du her. Det er Per Inge Østmoen som har tatt bildene og som stiller dem til rådighet for Motvind Norges medlemmer. Husk å kreditere ham ved bruk.

 

Etter valget ønsker vi å stå igjen med flest mulig kommune- og fylkestingspolitikere som prioriterer natur og varige verdier fremfor kortsiktig profitt.

Som kjent vil regjeringen ha «Mer av alt – raskere» når det gjelder vindkraftutbygging på land, i fjæra og til havs. Olje- og energiminister Terje Aasland har likevel vært tydelig på at man fra sentralt hold helst vil unngå å overkjøre lokalsamfunnene. Det regjeringen ønsker, er at kommunestyrene skal si ja til vindkraft. For å friste fattige kommuner til å si ja, lover man nå en større del av kaka. Lokalpolitikere skal altså få betalt for å ofre natur til vindindustri, selv om vi står midt i en naturkrise hvor et høyt antall arter står i fare for å bli utryddet. Etter valget ønsker vi å stå igjen med flest mulig kommune- og fylkestingspolitikere som prioriterer natur og varige verdier fremfor kortsiktig profitt.

Du kan gi personstemmer til en eller flere kandidater som går tydelig imot vindindustri- dersom du ønsker det. Dette gjør du ganske enkelt ved å sette et kryss i ruten ved navnet til den kandidaten du ønsker å stemme inn i kommunestyret, eller inn på fylkestinget. Du kan gi personstemmer til så mange kandidater du vil.

Stem på naturen i lokalvalget 2023, og stem på kandidater som sier nei til vindkraft!


Nye innlegg