musikerne-og-siidaene

Sterk markering av ettårsdagen for Fosen-dommen

Bildet viser representanter for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida, samt […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

4. desember 2022

Del:

Bildet viser representanter for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida, samt noen av artistene. Foto: Kari Merete Andersen

Kulturkvelden til støtte for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida ble en kraftmønstring fra Mari Boine og flere andre toppartister. Nå er filmen fra arrangementet tilgjengelig.

En enstemmig dom som falt i Høyesterett i storkammer 11. oktober 2021, fastslo at vindkraftanleggene Storheia og Roan på Fosen mangler gyldige konsesjoner. Anleggene er ikke forenelige med urfolks rettigheter. Det eneste logiske for de fleste av oss ville være å stanse driften av anleggene, og starte demontering. Men det har ikke skjedd. Regjeringen tillater videre drift av vindkraftanleggene, som om sørsamene er uten rettigheter.

Regjeringen tillater videre drift av vindkraftanleggene, som om sørsamene er uten rettigheter.

For å markere ettårsdagen for dommen arrangerte Motvind Norge, med støtte fra Motvind Trøndelag og Naturvernforbundet i Trøndelag, en kulturkveld i Trondheim til støtte for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Arrangementet 9. oktober 2022 ble en kraftmønstring fra samiske toppartister, med appeller fra organisasjoner som støtter reindriftsgruppene. Begge gruppene var også til stede og holdt innlegg om sin situasjon. Artister var Mari Boine, Marja Mortensson, Frode Fjellheim, Georg Buljo og Gunnar Aukland.

Takk til artister og appellanter som tillater at vi publiserer filmen fra arrangementet! Gled deg med å se hele, eller klikk inn på de innslagene du ønsker å se. Oversikten over innslagene står nederst på siden.

Filmen viser noen av høydepunktene fra kulturkvelden med støttemarkering for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida i forbindelse med Fosendommen der Høyesterett slo fast at vindkraftutbyggingen i anleggene Storheia og Roan er i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Arrangementet varte i 2,5 timer, og filmen har vi fått ned til 50 minutter. Gled deg med å se hele, eller klikk inn på de innslagene du ønsker å se.

Arrangører: Motvind Norge, Motvind Trøndelag og Naturvernforbundet i Trøndelag v/ Kari Merete Andersen. Film, klipp og regi: Bård S. Solem

Mari Boine Appell ved intro av musikken

 Vi åpna med Gula Gula – hør stammemødrenes stemme
 og fortsatte med en improvisasjon som vi har kalt for "áhkká"
 "áhkká" er det samiske ordet for gudinne eller hjelper
 æ e stolt over å komme fra en kultur
 hvor "áhkká" "áhkku"  og "áhkubat" har samme rot
 "áhkká" kan bety gudinne det kan bety hustru
 "áhkku" en bestemor og "áhkubat" er barnebarna
  
 vi skal fortsette med en som e fra filmen
 Nils Gaup lagde om Kautikeinoopprøret som var i 1852
 sangen er til Ellen som var en av lederne for opprøret
  
 vi er i 22 - 2022
 og æ har lyst til å spørre Norge
 når slutter denne arrogansen
 når slutter alle disse overgrepene
 er det som foregår her
 en rettstat verdig
 det er bare det - jeg vil spørre om
  
 og så vil si at alltid når jeg gjør GulaGula
 kjenner at
 jeg har mine formødre og forfedre med meg
 jeg har moder jord med meg
 jeg kjenner at - de er alle slitne
 jeg kjenner at mitt folk - er sliten
 jeg kjenner at jeg - også er sliten
  
 men det er fantastisk at vi kan komme sammen
 med andre som bryr seg om naturen
 som bryr seg om at vi - vår kultur - ikke forsvinner
 at vi kan komme sammen
 og sammen - stå opp mot de kreftene
 som bare vil at vi skal gi opp
og bare jage
etter
 mer
 og
 mer
 og
 mer
 og
 mer 

Mari Boine, 9. oktober 2022

Program med lenker til enkeltinnslag

 0:00:00 Frode Fjellheim – intromusikk

 0:00:34 Ada J. Einmo, Motvind bevar Øyfjellet – velkommen

 0:01:07 Mia Bongo Norvoll og Ina Madelen Raanes, studenter – appell

 0:02:58 John Kristian Jåma, Sør-Fosen sijte – appell

 0:05:08 Georg Buljo og Gunnar Augland, musikk

 0:06:10 Gaebpien Egon, Norske samers riksforbund – appell

 0:09:05 Georg Buljo og Gunnar Augland, musikk

 0:11:01 Terje Haugen og Sissel Holtan, Nord-Fosen siida – appell

 0:13:06 Frode Fjellheim, musikk

 0:15:06 Inge Danielsen, Norske Reindriftsamers Riksforbund, Motvind Norge – appell

 0:17:10 Marja Mortensson – appell

 0:18:40 Frode Fjellheim, Marja Mortensson, Georg Buljo og Gunnar Augland, musikk

 0:20:18 Mari Boine – appell

 0:23:23 Mari Boine og Georg Buljo, musikk

 0:24:55 Maajja Krihke Brandsfjell, Norske samers riksforbund ungdom – appell

 0:28:02 Mari Boine, Georg Buljo og Gunnar Augland – Gula Gula musikk

 0:37:00 Magne Vaagsland, Naturvernforbundet i Trøndelag – appell

 0:38:14 Mari Boine og Georg Buljo, musikk

 0:39:40 Torbjørn Lindseth, Motvind Norge – appell

 0:44:20 Mari Boine, Frode Fjellheim, Marja Mortensson, Georg Buljo og Gunnar Augland, musikalsk sluttnummer


Arrangører: Motvind Norge, Motvind Trøndelag og Naturvernforbundet i Trøndelag v/ Kari Merete Andersen. Film, klipp og regi: Bård S. Solem

Nye innlegg