Lena Mellingen, Eidsvolls plass

Sterk markering foran Stortinget 25. mai

Av Styreleder Eivind Salen Motvind vokser i styrke. Det ble […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

26. mai 2021

Del:

Av Styreleder Eivind Salen

Motvind vokser i styrke. Det ble markert på Eidsvolls plass foran Stortinget i går. Samme dag som et representantforslag fra Rødt om å ikke gi utsatt frist til Øyfjellet vind AS for idriftsettelse, samlet vi oss i kampen for samiske rettigheter, for naturens rettigheter, for våre alles rettigheter utenfor på plassen.

Og det var en klar melding inn. Selv ikke Stortingets vegger kan være tykke nok til ikke å få det med seg. Det går ikke i et demokratisk land med et folkevalgt Storting i utakt med folket. Det går ikke i et rettssamfunn å ignorere lovverket. Det går ikke i et land med vilje om høye etiske standarder å overkjøre samene sånn som det er gjort på Øyfjellet, og i mange andre vindkraftsaker.

Fosen. Stokkfjellet. Kvaløya. Dønnesfjord. Raggovidda. Det nytter ikke å snakke om avkolonialisering her, det er rekolonialisering. Det er å skru tiden tohundre år tilbake, og vel så det, tilbake til den tiden da makt og rettigheter lå i stilling og posisjoner. Da de med makt, kunne misbruke makten, til å ta fra dem som ikke kunne forsvare seg og sine rettigheter.

Det var listet opp 12 banner med lovbrudd i en halvsirkel rundt plassen. Beint inn mot Stortinget, vår lovgivende forsamling. Dette er 12 sett med lovbrudd vindkraften forbryter seg mot.

Det er sterkt.

Noe går på helt grunnleggende lovverk og rettigheter. Som grunnloven, menneskerettighetene. Den sterke samiske § 108, innført 21. april, 1988, for å gjøre opp mot den urett den norske stat tidligere har utøvet mot det samiske folk. Nedfelt i grunnloven er at den norske stat skal legge til rette for at det samiske folket selv skal få sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Det er ingen unntak for energiloven. Og for Olje og Energidepartementet, som passerer seg høyt heet over alle andre departement og alt annet lovverk. På en måte som skriker etter et oppgjør, forholder de seg kun til energiloven, og formålet om å sørge for en samfunnsmessig rasjonell energiproduksjon. Den tøyer de vidt, for å si det forsiktig.

Fordelene for vindkraften er større enn ulempene for landet. De to vurderes uavhengig av hverandre.

Det kan sies så sterkt: Er det en fordel for vindkraften, altså lønnsom, er det ingen ulemper for land og natur som kan veie opp. Da blir det gitt konsesjon. Og da lar den norske stat konsesjonen bli realisert.

Det er dette vi protesterer mot. Vi og alle andre. Arrangementet kunne følges på Live stream, og de som ikke fikk den med seg, kan se det på nytt. Det er også gjort opptak med bedre kvalitet, som vil bli lagt ut når det er klart.

Vi oppfordrer alle til å se det. Særlig hvis du er en person med myndighet og ansvar, sentralt og lokalt. Vi forventer nå at du tar det ansvaret.

Vi og mange med oss.

Tusen takk til alle som stilte opp, de synlige som holdt appeller, og ikke minst de mindre synlige som bygget scene og satte opp banner og rigget til, og etterpå ryddet ned, det er fantastisk innsats som får budskapet opp og frem.

Det trengs. Takk!