sterk-vekst

Sterk vekst

For en måned siden, 10. juni, var vi 12 393 […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

10. juli 2020

Del:

For en måned siden, 10. juni, var vi 12 393 medlemmer, se Styrke. Den sterke veksten skyldes først og fremst avdekkinga av det folk flest oppfatter som grove overgrep mot mennesker, lokalsamfunn og natur utført av våre tillitsvalgte og myndigheter. Politiets aksjoner mot bygdefolket på Haramsøya rystet mange, og den ene dagen fikk vi nesten 1000 nye medlemmer. Anleggsoppstart i flere prosjekt uten at alle godkjenninger er på plass, midt i hekke- og yngletida, med velsignelse fra OED.  Klart slikt opprører.

Motvindbevegelsen er aktiv på mange plan, og det har vært vedvarende aksjoner på Frøya, Tysvær og Buheii, markeringer foran Tysklands ambassade og Stortinget. Dokumentasjon av brutale inngrep og ødeleggelser av natur i Øyfjellet, Haramsøya, Sørmarkfjellet, Frøya, Vardafjell, Snillfjord, Buheii,  Tysvær, Kvaløya.

Trass dette fortsetter regjeringa og Tina Bru tilrettelegginga for videre vindkraftutbygging. Stortingsmelding nr. 28 er en hån mot det norske folk i så måte. Likedan at Stortinget ikke stopper utbyggingene og praksisen til NVE og OED. Trass opprøret fra ordførere som Sigmund Lier, Jan Kristiansen, Bernt Brandal,  Petter Sortland og mange flere. 

Kjærlighet til naturen og heimplassen, respekt for levende liv og oppfatninger av lov og rett er sterkt festa i den norske folkesjela. Klart slikt opprører.

Hva forteller tallene?

Nesten 60% av Motvind Norges medlemmer bor på Vestlandet eller i Trøndelag, mens Østlandet og Troms og Finnmark  har færrest medlemmer i forhold til folketallet.

Vestlandet og Trøndelag er regionene med flest medlemmer i forhold til folketallet. Dette gjenspeiler nok tetthet av vindkraftprosjekter og holdningene i befolkninga. Agder har like holdninger og mange vindkraftprosjekt, men langt svakere medlemstall.

I Nord-Norge er potensialet for å øke medlemstallet betydelig. Det er nok å nevne 420 KV linja Varangerbotn-Skaidi, en rekke planlagte vindkraftprosjekter og politiske parti som driver kampanje for å bygge vindkraft i Finnmark. Det står store verdier på spill.

Med sin store befolkning har Østlandet svakere motstand mot vindkraft og hittil få vindkraftprosjekter. Men den ulovlige anleggsoppstarten i Nord-Odal og Viken fylkeskommune og Drammens sitt engasjement via Zephyr AS sin rasering av Haramsøya og andre naturperler, bør ikke gå ubemerket hen.

Av bykommunene er det Ålesund kommune som har flest medlemmer pr 1000 innbyggere. Deretter kommer Sandnes, Trondheim, Stavanger og Bergen. Av distriktskommunene er det Flatanger, Frøya, Bremanger, Høyanger, Nord-Odal, Tysvær og Gulen  som har flest medlemmer pr. 1000 innbyggere.

Veksten i medlemmer har vært svært god, med over 3000 nye medlemmer på en måned. Fortsatt er det mange tusen dedikerte til natur og motstandere av vindkraft som ennå ikke har meldt seg inn.

Nye innlegg