20220517_091158 (1)

Sterkt møte med hardt skadet ørn

Motvind Norge mener at det er viktig å være klar […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

18. februar 2023

Del:

Motvind Norge mener at det er viktig å være klar over at fugler alltid blir skadet og drept i vindkraftanlegg. Når myndighetene gir konsesjon til utbygging av vindindustri, innebærer dette en tillatelse til å fortrenge, skade og drepe dyr. Foto: Raine Ørsnes

Raine Ørsnes forteller om et sterkt møte med en hardt skadet ørn på Sørmarkfjellet. Inntil ganske nylig kunne dyr leve i pakt med naturen i dette området, men det var før vindindustrien kom.

Sørmarkfjellet ligger langs Trøndelagskysten i kommunene Flatanger og Osen. Før vindkraftutbyggingen, som ble påbegynt i 2019 og avsluttet i 2021, ble dette området regnet som en av Nord-Europas lengste korridorer av villmarksnatur. Med 31 turbiner og et planområde tilsvarende mer enn 1400 fotballbaner, har Trønderenergi og tyske Stadtwerke München endret landskapet til det ugjenkjennelige. I tillegg har naturen måttet vike plass for milelange kraftledninger. Ville dyr har mistet sine reirplasser, gjemmesteder, beiteområder og jaktmarker.

Fugler kan være svært stedbundne, og kan bli værende til tross for at landskapet rundt endrer seg dramatisk. Noen ganger ender dette med tragedie. Ørnen som er herre over luften, er ikke fra naturens side rustet til å overleve et møte med en vindturbin. Dette fikk Raine Ørsnes oppleve på nært hold da han var ute og syklet nær foten av Sørmarkfjellet. Raine la merke til at noe beveget seg nær et jorde, circa 50 meter fra veien. Han parkerte sykkelen og gikk for å sjekke ut hva det var. Da han kom ganske nær, oppdaget han at det var en ørn. Den var hardt skadet, og kunne ikke lenger fly.

Ørnen må ha hatt det vondt i lang tid før Raine fant den. Ved bruddet hadde kjøttet råtnet for så å tørke ut. Foto: Raine Ørsnes

Ørnen som er herre over luften, er ikke fra naturens side rustet til å overleve et møte med en vindturbin.

Da ørnen så Raine, begynte den å hinke vekk fra ham med den ene vingen hengende ned i bakken. Raine så at den ene vingen var knekt og at det ene låret var knust. Et hjerteskjærende syn. Det luktet råttent. Han syklet hjem, hentet salonggeværet, kjørte bil tilbake og avlivet ørnen, slik at den skulle slippe å lide mer. I etterkant av hendelsen tenker Raine at han sikkert skulle ha filmet og tatt bilder mens den prøvde å hinke vekk, men der og da var hans første tanke at ørnen måtte få slippe.

Ørnen må ha hatt det vondt i lang tid før Raine fant den. Ved bruddet hadde kjøttet råtnet for så å tørke ut. «Den hadde helt sikkert levd med store smerter i mange dager. Kanskje et par uker. Uten å være i stand til å skaffe seg mat. Den holdt på å sulte i hjel og hadde nok ikke levd så mye lenger», anslår han.

Raine Ørsnes ved foten av Sørmarkfjellet. Foto: Privat

Da ørnen var avlivet, ringte Raine til politiet og fortalte at han hadde skutt en ørn. Han ble spurt om hvorfor han hadde gjort det, og hvor dette var. Raine forklarte for politiet at ørnen var alvorlig skadet, og at han hadde funnet den nedenfor en av vindturbinene på Sørmarkfjellet. Han fikk da beskjed om å snakke med viltnemda. Der fikk han ikke svar, så han ringte til rovviltnemda hos statsforvalteren. Slik Raine oppfattet det, viste de liten interesse for saken. Han fikk beskjed om å ringe viltnemda på nytt. Til slutt kom det en fra viltnemnda og hentet ørnen.

Da ørnen så Raine, begynte den å hinke vekk fra ham med den ene vingen hengende ned i bakken. Raine så at den ene vingen var knekt og at det ene låret var knust.

Motvind Norge mener at det er viktig å være klar over at fugler alltid blir skadet og drept i vindkraftanlegg. Når myndighetene gir konsesjon til utbygging av vindindustri, innebærer dette en tillatelse til å fortrenge, skade og drepe dyr. Dette er mer enn en kalkulert risiko, det er noe som nødvendigvis må skje når det bygges ut vindkraft. Fordelene er større enn ulempene, påstår konsesjonsgiverne Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidirektoratet (OED), men for naturen er det motsatt.

Vindkraftanlegget dominerer Sørmarkfjellet. Kartdesign: Bård S. Solem


Nye innlegg