Motvind Telemark snø

Stiftelsesmøte for Motvind Telemark

Motvind Telemark stiftes for å effektivisere og styrke den lokale […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

16. september 2022

Del:

Motvind Telemark stiftes for å effektivisere og styrke den lokale vindkraftmotstanden gjennom å samordne virksomheten til lokale medlemmer av Motvind Norge. Grafisk design: Siri Fjeseth

I samarbeid med lokale naturvernere og Motvind Norge-medlemmer, inviterer Motvind Norge til stiftelsesmøte for Motvind Telemark tirsdag 20. september. John Fiskvik, som er 1. nestleder i Motvind Norge, vil orientere både om organisasjonen, og om vindkraftplaner lokalt og nasjonalt.

Motvind Telemark stiftes for å effektivisere og styrke den lokale vindkraftmotstanden gjennom å samordne virksomheten til lokale medlemmer av Motvind Norge. Vi ser for oss at Motvind Telemark også vil kunne samarbeide med medlemmer av andre lokale organisasjoner, som deler visjonen om en energipolitikk på naturens premisser til beste for klima, mennesker og næringsliv.

Motvind Telemark stiftes for å effektivisere og styrke den lokale vindkraftmotstanden […]

Motvind Norge ser behov for demokratiske løsninger og tiltak som sparer naturen og forsvarer befolkningen mot skadelige inngrep og lovstridige tvangstiltak knyttet til vindkraftutbygging. Vil vil sikre en bærekraftig energiforvaltning og stanse vindkraftutbygging på en partipolitisk uavhengig plattform.

Plan for møtet

  • Åpning
  • Valg av møteleder og referent
  • Presentasjon av stiftere
  • Stiftelse av Motvind Telemark
  • Forslag til vedtekter
  • Valg av styre
  • Eventuelt/ dialog
  • Enkel servering

Tid: tirsdag 20. september klokken 19-21

Sted: Sliperiveien 14, 3718 Skien (ved siden av politi- og brannstasjonen)

Facebook kan du lese mer om arrangementet, og melde din interesse. Velkommen!


Nye innlegg