Stopp overgrepene på Haramsøya – NÅ!

Landsmøteresolusjon

På en vakker, historisk øy i havgapet på Møre utspiller det seg en tragedie. Av alt som kunne gå galt med vindkraftkonsesjoner, har det meste skjedd her. Og det fullbyrdes før Tingretten har avsagt dom, den faller sist i april. Enorme turbinkomponenter losses nå og fraktes opp til et sønderskutt og endevendt fjellplatå, øyas eneste, omgitt av naturreservat og fuglefredningsområder.

Anleggets installerte effekt er blitt halvert siden konsesjon ble gitt, og den lave produksjonen kommer på toppen av et nasjonalt strømoverskudd. Energilovens anvendelse og vurdering av samfunnsnytte skal derfor vurderes rettslig. Er fordelene større enn ulempene?

Konsekvensutredningene er mangelfulle. Et verneområde har fått flyttet grenser for å få plass til turbinene. Ny kunnskap om myr og truede fuglebestander er ikke tatt med ved gjentatte forlengelse av frister. Helsekonsekvenser er ikke tilstrekkelig vurdert eller hensyntatt. Miljø- og klimaeeffekt er ikke beregnet. Grunnforholdene er usikre. Dessuten har øyas innbyggere aldri villet ha et vindkraftverk! Allmenningen er tapt. De aller fleste taper rekreasjonsområde, identitet, eiendomsverdi – og livskvalitet. Samfunnet er ødelagt, tillit til politikere og myndigheter borte.

Har vi ikke grunnlovens §112, plan- og bygningslov, naturmangfoldslov, konsekvensforskrift – og skjerpet strafferamme for miljøkriminalitet? Gjelder ikke disse, eller er tillatelse og bygging faktisk å anse som kriminelle handlinger, tilrettelagt av den norske stat?

Mens lokalbefolkningen må se på hva som skjer, er politiet usedvanlig sterkt til stede for å sikre utbygger – ikke innbyggerne, ikke naturen. Som om alt dette ikke er nok; Viken fylkeskommune er gjennom Østfold Energi AS indirekte eier av utbygger Zephyr AS.

Vet innbyggerne i Viken hva som skjer?
Hvor er landsdekkende media?
Hvor er Erna Solberg?
Hvor er miljømyndighetene?
Hvor er de alle?
Motvind Norge krever tragedien på Haramsøya stoppet NÅ!