EACF73EA-2A7D-401F-BD67-BD1B54CC357B

Stor motstand mot vindkraft i ny måling

En ny måling avisa Stavanger Aftenblad har gjort, viser at […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

15. mars 2023

Del:

En ny måling avisa Stavanger Aftenblad har gjort, viser at 58 % av befolkningen i Sandnes er negative til vindkraft på land, mot kun 28 % som vil ha det. Foto: Eivind Salen

Folket har skjønt det. Nå gjelder det bare at politikerne skjønner det også.

Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge


En ny måling avisa Stavanger Aftenblad har gjort, viser at 58 % av befolkningen i Sandnes er negative til vindkraft på land, mot kun 28 % som vil ha det. Det er motstand i alle aldersgrupper, og nesten i alle parti. Blant menn er det 32 % som stiller seg positive til vindkraft, og blant kvinner 25 %. På fylkesbasis er tallene slik at 33 % var positive i en måling fra september, så det er ingen tvil om at rogalendingen er i mot, og at Sandnes leder an.

Hvorfor?

Motvind Norge får bred dekning i Stavanger Aftenblads omtale av målingen, og får kommentert resultatene og imøtegått påstander fra kraftbransjen. Spørsmålet om hvorfor motstanden er så stor, må nesten kunne sies å være feil stilt. Spørsmålet er heller hvorfor i all verden denne store og opplagte motstanden ikke får noen konsekvenser i norsk energipolitikk?

Det er formelt kjent hvem som eier vindkraftverket Vardafjell i Sandnes. Det er franske Mirova, som kjøpte det av Nordisk Vindkraft AS, et underbruk av engelske RES group. De færreste får med seg denne informasjonen, eller greier å huske det. Ingen har noe forhold verken til RES group eller Mirova. Derimot har vi et nært forhold til fjellene våre, og nå ser vi at de er tapt. Vi blir påminnet det nesten hvor som helst vi er på Nord-Jæren, og også sørover langs Jærstrendene, og når vi ankommer sjøveien til sørfylket fra Haugalandet, eller lander med flyet på Sola. De forhatte turbinene står der og sviver, og produserer kraft som ender opp i utenlandskabler, og penger som ender opp i Frankrike. Vi har her ikke annet igjen enn tapt tillit til systemet vi trodde tjente oss vel.

Vi har her ikke annet igjen enn tapt tillit til systemet vi trodde tjente oss vel.

Hundre naboer er berørt, og har fått betydelig redusert verdi på eiendommene sine, og noen av dem betydelig redusert livskvalitet. Da Sandnes kommune som støymyndighet forsøkte å innføre strengere krav for å ivareta innbyggernes helse, ble det avvist av Klima- og miljødepartementet fordi det ville gå ut over eiernes inntjening. Når eierne da er ansiktsløse franskmenn vi ikke har noe forhold til, det er klart, vi kan ikke ha det sånn.

Vardafjell. Foto: Eivind Salen

Havvind

Undersøkelsen tar også for seg havvind, der folk er mer positive. Dette er også et stort satsingsområde her i fylket, med forventede oppdrag til leverandørindustrien, og et veldig kjør fra bransjen selv og veldig mange støttespillere. Vi skal ha respekt for folk som ønsker næringsvirksomhet og arbeidsplasser, men det er nok sånn at vindkraftens problemer ikke forsvinner om den flyttes til havs. Det går ikke an å satse på industri som ikke er lønnsom, eller som er avhengig av høye energipriser som kveler økonomien. Dessuten er det en sterk miljøbelastning og enda større risiko som følger med, og som ikke er nødvendig å ta. Vi tror motstanden mot havvind vil vokse seg stor, akkurat som med landvind, og med havvind gjør vi lurt i ikke å bygge ut så vanvittig som man gjorde på land, før man innså feilen.

Kraftunderskudd

Igjen og igjen må vi understreke at kraftbransjens forsøk på å skape et kunstig konstruert kraftunderskudd i kraftrike Norge er en stor og stygg bløff. På Kalberg på Kverneland planlegger de datasenter som skal ta like mye kraft som hele Sørvest-Norge (NO2) produserer av vindkraft. Sånne datasenter planlegges rundt omkring i hele landet. Det samme gjøres med batterifabrikker, hydrogenproduksjon, og ulike typer såkalt grønn industri. Disse prosjektene har det til felles at det produseres forseggjorte Power Point-presentasjoner for å selge dem inn, samtidig som de er avhengige av subsidier for å komme seg videre, og ennå ikke har produsert noe reelt. Norge, og særlig Sør-Norge med NO2 og NO5, har et enormt kraftoverskudd. Energipolitikken i Norge er så syk at det blir sett på som et problem, for da lar det seg ikke gjøre å bygge mer skadelig vindkraft. Og man lurer på hvorfor folk er i mot? Folket har våknet. Det er på tide politikerne gjør det også.

Igjen og igjen må vi understreke at kraftbransjens forsøk på å skape et kunstig konstruert kraftunderskudd i kraftrike Norge er en stor og stygg bløff.

Vardafjell. Foto: Eivind Salen


Les mer om saken i Stavanger Aftenblad.