crypto-blog-featured-image1

Storangrep

Hvem er det den norske regjeringen representerer og står ansvarlige […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

19. april 2020

Del:

Hvem er det den norske regjeringen representerer og står ansvarlige overfor? Er det vindkraftorganisasjonen Norwea? Eller er det norske folk og norske kommuner, langs kysten og i distriktene, om de vil kalle seg norske eller samiske, vestlendinger, trøndere og nordlendinger, vi som bor her og har gjort det i århundrer?

Spørsmålet er relevant. Norwea skriver brev til regjeringen. Ber om unntaksregler for korona-bestemmelsene for vindkraftbransjen. Får det. Ber om hastebehandling i vindkraftsaker. Får det. Ber om fortgang i behandlingen av nye konsesjoner. Får det også, i form av en Stortingsmelding Tina Bru vil legge frem til sommeren, godt beskyttet av korona-krisen, som gir henne den unnskyldningen hun trenger for å slippe å reise rundt i landet og se ofrene for utbyggingene i ansiktet. Se skadene de enorme anleggene gjør på landet vårt, naturen vår, sjelen vår.

Reinbeitedistriktet rundt Øyfjellet ber om å få flytte reinen fra vinterbeite til sommerbeite, og gjennomføre kalvingen. Simlene er drektige. Fødslene venter. Går det an å vente med anleggsarbeidene i denne perioden, slik det vitterlig står i konsesjonsvilkårene at de skal? Nei. Sier OED. Utbyggerne taper penger.

Over hele landet finnes det innbyggere som nå taper penger på eiendommene sine fordi det kommer vindkraft i nærheten. I tillegg til å tape penger, taper de nattesøvnen. Og helsen. Og troen på det norske systemet basert på tillit og rettigheter, demokrati og transparens. Her ser de hemmelige avtaler gjort under bordet. Og arbeidet i gang før de vet ordet av det.

På Tysvær i Rogaland ryker nå Litlafjellet, Gudmunsfjellet og Årvikfjellet. Vi kan høre og se det er navnet gitt i kjærlighet. Folk som bor der har et forhold til dem. De har vært der i generasjoner. Barn, foreldre, besteforeldre og videre oppover. Dette landskapet var det kunstneren Lars Hertervig malte. Det er et nasjonalt klenodium. Og det er en handelsvare for en kapitalisme løpt løpsk. Macquaire group i Australia skal nå tjene penger på å ødelegge disse fjellene. Kjør på, sier Olje og Energidepartementet, med Tina Bru ansvarlig. Hun ødelegger hjemfylket sitt. Er det ingen som kjenner henne, som kan redde henne? Går det an å nå frem til den utilgjengelige statsmakten?

Venstre og Kristelig Folkeparti sitter også i regjering. Venstre, med sin fortid som miljøparti og parti for naturvern. De har klimaministeren nå, de styrer departementet i det -vern ble utelatt fra navnet. Kanskje de selv så løgnen, de verner jo ikke, de gjør det motsatte. Naturen trenger vern, mot dem. Og Kristelig Folkeparti, med nestekjærlighet og å ta vare på skaperverket. Ser de ikke sine medmennesker? Vil de være partiet som sitter i Regjeringen som gjør slutt på den sørsamiske kultur og tradisjon

Det siste er ikke mine ord, men jeg hører dem fra folk som bor der oppe og kjenner situasjonen inngående. Det er katastrofalt hvor mye som er tatt fra sørsamene de siste årene. Opp gjennom historien er det gjort overgrep mot det samiske folket, det vet vi godt nå, det var diskriminering og det var rasisme. Nå snakker vi fint om dem, spesielt i festtalene, og i uforpliktende avisuttalelser, som landsbruksminister Bollestads (KRF) forsikring om at hun som landbruksminister vil gjøre sitt for å beskytte og ta vare på det samiske folk og deres rettigheter.

Men de tar Øyfjellet. Og de tar Storheia. Har tatt Stokkfjellet. Og de gir seg ikke.

Det er storangrep. De siste ukene har en serie katastrofale vedtak blitt gjort, vedtak som kunne vært gjort annerledes, men som uten unntak går i vindkraftens favør. Haramsøya, Stadtlandet, Havsul med Rundefjell. Vedtak som vil ta livet av titusenvis av fugler. Årlig. Ingen vet hvor mange. Og ingen ansvarlige gidder å sjekke. Venstre, naturmangfoldspartiet, er det ingen veteraner der som kjenner det vri seg i hjerteroten? Det er deres Rotevatn.

Og bare som en siste hilsen, til Tysvær, som OED så snilt hadde lovet å møte, før de gjorde noen vedtak, men akkurat det møtet der ble visst glemt i en glipp. Det illustrerer mer enn noe annet at slike møter bare er spill for galleriet, bare for å krysse av for «dialog», bare skruppelløst lyge «innspill er hørt og vurdert». De eneste innspill som betyr noe, er de som kommer fra vindkraften. Trylleordene «vi taper penger» får hele regjeringsapparatet til å hoppe og danse.

Det trengs noe så inderlig Motvind. Nå trenger vi dere mer enn noensinne. Stortingsmeldingen om vindkraft må ikke komme gjennom som en Stortingsmelding. Den må til full og reell behandling, med høring, og bred diskusjon om virkelig er ønskelig med mer vindkraft når alt går til eksport, og det bare er en liten gruppe investorer med sugerør inn i statskassen og åpen dør inn til alle departementer, som tjener penger på det. Det må til timeout. Stopp. Nødbrems. Krasjlanding. Kall det hva du vil, bare ikke noen «Stortingsmelding for mer vindkraft».

Og så trenger vi folk til å konkrete oppgaver. Dere vil bli kontaktet, åpent og lukket, vi trenger frivillige til mange forskjellige ting. Det er Storangreo, og vi må sørge for at Forsvaret blir større. Smilefjes. De er så dresskledde og sminkede at de ikke skjønner Motvind. Vinden henter styrke ut av forskjellen mellom høytrykk og lavtrykk, vet dere, og aldri har det vel bygget seg opp et lignende høytrykk av sinne, frustrasjon og fortvilelse hos det norske folk. Nå nærmer det seg tiden for å gi det fullt utløp.

Inntil videre er det å fortsette å fyre hverandre opp, melde seg frivillig, delta i spleis og innsamlinger, verve medlemmer, bli med i kampen, vinne den.

Så kan Storangrepet bare komme. Det vil møte Motvind.

Nye innlegg