I forbindelse med vindkraftkonferansen i Haugesund fikk statsministeren møte Silje Larsen fra Hervik, som er sterkt plaget av støyen fra Tysvær vindkraftverk. Foto: Motvind Tysvær

Støre i møte med Motvind Tysvær

Norske toppolitikere var på pletten da vindindustrien feiret seg selv […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

31. mai 2023

Del:

Norske toppolitikere var på pletten da vindindustrien feiret seg selv med Floating Wind Days i Haugesund. I møte med Motvind Tysvær fikk statsministeren nødvendig motvekt.

Tekst: Motvind Tysvær


Både Jonas Gahr Støre, olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre var aktive deltagere da Norway Offshore Wind arrangerte havvindkonferansen Floating Wind Days i Haugesund 24. og 25. mai. Dette var en konferanse arrangert av bransjen som først og fremst handlet om å promotere vindindustrien. Motvind Tysvær ønsket å tilby statsministeren et mer balansert bilde, og inviterte derfor til et treff.

I møte med Motvind Tysvær fikk statsministeren snakke med flere som er sterkt plaget av støyen fra vindturbinene i Tysvær, blant annet Silje Larsen, Hildegunn Flengstad og Bjarne Jensen som har hus og hytter i Hervik. Statsministeren fikk også nyttig informasjon fra Sonja Bjørknes fra Motvind Norges folkehelseutvalg og Synnøve Bredal Bjelland, som sitter i Motvind Tysværs styre.

Støre fikk inngående informasjon om støyproblematikken knyttet til Tysvær vindkraftverk, og det ble forklart for ham hvordan dette påvirker folkehelsen i området. Videre fikk han høre om de uklare ansvarsforholdene, manglende konsekvensutredninger, mangelfull oppfølging og direkte lovbrudd. Statsministeren lyttet og stilte gode oppfølgingsspørsmål.

Utgangspunktet for møtet var situasjonen i Tysvær, men det er klart at naboer til vindkraftverk andre steder i landet har tilsvarende plager. Tysvær er likevel verdt å fremheve fordi det her er svært mange hus som ligger nær turbinene. I tillegg har man i Tysvær en topografi og en fjelltype som gjør at lyd forplanter seg på andre måter enn det man kalkulerte med på forhånd. Folk i hus som ligger langt utenfor den definerte støysonen, opplever nå følgene av en konsesjon gitt på feil grunnlag. Situasjonen er utålelig, og vi må derfor kunne forvente at myndighetene griper inn nå.

 

Støre fikk inngående informasjon om støyproblematikken knyttet til Tysvær vindkraftverk, og det ble forklart for ham hvordan dette påvirker folkehelsen i området.

I et skriv som ble overlevert Støre i forbindelse med møtet, ber Motvind Tysvær statsministeren om å bidra til at det gjennomføres støyreduserende tiltak, slik at naboene til Tysvær vindkraftverk kan få tilbake livsgleden og ikke få store helseplager. Tysvær vindkraftverk skulle aldri vært bygd. Tysvær kommunestyre gikk enstemmig imot planene, men ble overkjørt med statlig plan fra OED. Det er derfor sentrale myndigheter sitt klare ansvar å redusere helsekonsekvensene for de berørte naboene.

Motvind Tysvær gjorde det også klart for Støre at klagene på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt vedtak om «Tiltaksplan for støy og skyggekast» nå må behandles. Klagene ble sendt inn til NVE allerede i 2020, som sendte dem videre til Olje- og energidepartementet (OED) 5. juli 2021. Gjentatte forespørsler om møter og purringer til OED blir ikke besvart.

Videre må fagpersonell i Folkehelsegruppa i Motvind Norge få mulighet til å møte Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for å avklare forståelse og bruk av folkehelseloven i forbindelse med vindkraftanlegg.

Kommunene må få fullt ansvar for rammebetingelsene for støy knyttet til vindkraftverk, samt ha tilsynsansvaret. Slik det er nå er det ingen som tar ansvar, verken OED, NVE, Statsforvalter eller kommunene. Alle bare peker på hverandre, og slik kan vi ikke ha det.

Motvind Tysvær har gjort det klart for Støre at man ikke kan se på støyen isolert sett, uten tanke for de menneskene som blir berørt. Når folkehelsen ignoreres, forsvinner den tilliten som myndighetene er avhengige av å ha i et velfungerende demokrati. Mye av det som har skjedd i Tysvær og andre steder i forbindelse med vindkraftutbygging, oppleves som uetisk og urovekkende fordi det bryter med noen av grunnverdiene våre.

 

Motvind Tysvær stilte med et sterkt lag i Haugesund da Norway Offshore Wind arrangerte vindkraftkonferanse i Haugesund nylig. Foto: Motvind Tysvær

 


Les mer om Motvind Tysværs møte med statsministeren i Tysvær bygdeblad.