Støre – rydd opp i Fosen-skandalen!

Alta-konferansen, 2020

Maja Kristine Jåma om Fosen Vind i sitt foredrag under Altakonferansen 10. oktober 2020. Foto: Motvind Norge

Motvind Norges styre følger opp dommen i Høgsterett av 11.10.2021 og har i dag sendt brev til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre. I brevet krever Motvind Norge uhilda gransking av vindkraftsakene Storheia og Roan og at vindkraftverkene blir demontert og landskapet tilbakeført til opprinnelig form og kvalitet.

Vindkraftutbyggingene på Fosen og måten mange andre saker innen fornybarkonseptet er drevet fram på, har medført stor mistillit til myndighetene. Styret peiker på at den nødvendige oppryddinga også må gjenspeiles i statsrådkabalen.
Vi legg såleis til grunn at involverte statsrådar frå Senterpartiet i dei to gjeldande sakene i perioden 2005 – 2013, samt tidlegare leiar av Energi- og miljøkomitèen (2009 – 2013), Erling Sande (Sp) ikkje er aktuelle som statsrådar i den komande regjeringa. Les Motvind Norges brev under her

Høyesterett ga Fovsen-Njaarke medhold. Konsesjonene er ugyldige!
Fosen-saka og retten til livsgrunnlaget

Storheia – slik naturen framstår etter utbygging av vindkraft og infrastruktur. Foto: Maja Kristine Jåma